Uue õppeaasta algus Siimustis

    Nagu kõikjal üle maa, alustati eile pidulikult uut kooliaastat ka Siimustis. Nii Siimusti Lasteaed-Algkoolile kui ka Kiigemetsa koolile tõotab algav õppeaasta kujuneda mitmes mõttes eriliseks. Esimeses on õige pea algamas põhjalikud renoveerimistööd, teine tähistab kümnendat sünnipäeva.

Eile hommikul enne kella kümmet sammus Siimusti Lasteaed-Algkooli pere pärast kooliaasta pidulikku avamist Eeva Niinivaara parki, et traditsiooni kohaselt istutada sinna uue õppeaasta alguse puhul puu. Kiigemetsa koolimaja ees alustati aga samal ajal tänavuse kooliaasta avaaktusega.

Justkui Riigikogu

“Meil on sellel õppeaastal nagu Riigikogu 101 liikmega – lasteaias on viiskümmend üks last ja koolis viiskümmend,“ märkis Siimusti Lasteaed-Algkooli direktori kohusetäitja Ergo Prave enne esimese koolipäeva algust. Lisaks toredale kokkusattumisele räägivad mõlemad numbrid ka õpilaste arvu kasvust kummalgi pool. Kooli esimeses klassis alustab sellel aastal kaksteist õpilast ja see on paljude varasemate aastatega võrreldes arvukaim. Ka lasteaias on lapsi rohkem kui mitmel eelneval aastal. Nii lasteaias kui ka koolis käib lapsi mitte ainult Siimustist ja selle lähiümbrusest, vaid naabervaldadestki. “Lasteaiakohad on küll viimseni täis ja hädasti oleks vaja majale juurdeehitist. Eriti vajaks ruumi juurde kooliminejate rühm,” rääkis Ergo Prave. See-eest on aga koolis kohe-kohe algamas remont, mida juba palju aastaid on oodatud. Ehituseks läheb maja kõikidel korrustel, mis toob ilmselt kaasa segadust ja mõningaid ebameeldivusi koolielus. “Läheme sellele õppeaastale vastu suurima rõõmuga ja oleme mistahes ebamugavusi valmis ära kannatama,” kinnitas Ergo Prave.

Optimismiks mitu põhjust

Kui Siimusti Lasteaed-Algkooli pere on pidanud seni läbi ajama äärmiselt kitsastes tingimustes, siis pärast renoveerimistöid on lootust saada nii korralikud õpperuumid kui ka köök, söökla, aula jne. Teatavasti eraldati kohalike omavalitsuste investeerimistoetustest (KOIT-kavast) tänavu Jõgevamaale raha ühe kultuurikeskuse ja kahe õppehoone renoveerimiseks. Viimaste seas   on ka Siimusti Lasteaed-Algkool, kes sai renoveerimistöödeks 9,2 miljonit krooni. See lubabki  tulevikule üpris optimistliku pilguga vaadata. Rõõmustamiseks on eeloleval õppeaastal aga kooliperel põhjust veelgi. Nimelt käivitub tänavu täielikult pikapäevakool. Selle tarvis on saadud haridusministeeriumilt üle 200 000 krooni, mis võimaldab arendada mitmeid tegevusi nii toas kui ka õues.

Ka õpetajate kaader on koolijuhi kohusetäitja sõnul komplekteeritud. Tänu vallavalitsuse toetusele on sellest õppeaastast tööl ka täiskohaga abiõpetaja, mis võimaldab kõikide lastega rohkem individuaalselt tegelda ning aidata järjele neid, kes teistest enam abi vajavad.

“Oleme kõik tahtmist täis ja läheme uuele õppeaastale suurima rõõmuga vastu. Ürituste plaanid on samuti paigas ja remondi tõttu traditsioonilised ettevõtmised ära ei jää. Loodame, et head naabrid Kiigemetsa koolist lubavad meil oma saali kasutada, kui vaja,” ütles Ergo Prave.

Eriti pidulik algus Kiigemetsa koolis

Kiigemetsa kooli õpilased, õpetajad ja kooli töötajad kogunesid uue õppeaasta avamiseks koolimaja õuele. Et eelseisval kooliaastal täitub koolil kümnes aastapäev, oli kohal ka rohkesti külalisi ning esimene koolipäev eriliselt pidulikuks muudetud. Nagu ikka, alustati lipu heiskamisega Eesti Vabariigi hümni saatel. Õppureid tervitas kooli uus direktor Urmas Paju, kes avaldas lootust, et kõik on suve jooksul kenasti puhanud ja kosunud ning võidakse uue hooga õppima asuda. Pidulikult võeti koolipere liikmeteks uued õpilased ning ka kaks uut kooli töötajat. Seejärel astusid laste ette kooli õpetajad, kasvatajad ja töötajad ning laulsid kolm toredat ja südamlikku laulu. Selline etteastumine on iga-aastane ilus komme, mis loob erilise turvatunde. “Näe, ongi õpetajad!“ kostus lasterivist imestust ja äratundmisrõõmu ka seekord. Siis aga helistas huvijuht Merje Talistu kellukest, kutsudes üksteise järel koos klassijuhatajatega koolitundi kõik hooldus-, toimetuleku- ja abiõppeklassid. Pärast klassijuhatajatunde sammuti ühises rõõmsavärvilises rongkäigus Eeva Niinivaara parki kooli kümnenda sünnipäeva auks puud istutama. Pärast lõunat avati koos kooli endiste töötajate ja külalistega koolimaja juures tee ääres kivi ning söödi  sünnipäevatorti. Kümnenda sünnipäevale pühendatud toredaid ühisettevõtmisi on plaanitud rohkesti kogu eeloleva õppeaasta jooksul. Nii et tulemas on põnev kooliaasta.

VAIKE KÄOSAAR

blog comments powered by Disqus