Urmas Paju esindas Eestit rahvusvahelisel spordikonverentsil

Oktoobri keskel toimus Malta Vabariigis Eriolümpia Euroopa/Euraasia spordikonverents. Eestit esindas seal Kiigemetsa Kooli direktor Urmas Paju, kes on valitud MTÜ EO Eesti Ühendus juhatuse esimeheks. Kõnealune ühendus koordineerib Eestis vaimupuudega inimeste sporditegevust ja sellesse on koondunud Eesti erikoolide ja erihooldekodude esindajad.

Urmas Paju sõnul anti konverentsil ülevaade Euroopa eriolümpialiikumise hetkeseisust ja viimasel ajal toimunud suurematest võistlustest, sealhulgas juuni lõpus ja juuli alguses Ateenas toimunud Eriolümpia Maailmamängudest, kus oli esindatud ka Eesti. Tõsi, kõiki alasid, millel maailmamängudel võisteldi, Eesti erivajadusega sportlased ei harrastagi.

Plenaaristungitel ja töörühmades räägiti palju ka sellest, kuidas vaimupuudega inimestele mõeldud spordivõistlusi paremini korraldada. Viimasel konverentsipäeval oli aga  kõigil võimalus uusi teadmisi praktikas rakendada ning kaasa lüüa Maltal toimunud eriolümpia kergejõustikuvõistluse korraldamisel. Urmas Paju ülesandeks oli näiteks finišisse jõudnud sportlaste kogunemispaika juhatamine.

Palju vabatahtlikke  

“Võistlus oli väga hästi korraldatud,” tõdes Urmas Paju. “Majanduslikku võimekust on neil seal muidugi  rohkem kui meil ning silma torkas see, et väga palju oli kaasatud abijõudu. Mujal maailmas leidubki palju vabatahtlikke, kes tunnevad vajadust panustada just vaimupuudega inimestega seotud tegevustesse – kas siis sellepärast, et neil on endal sellise puudega lähedasi, või lihtsalt soovist sellistele inimestele toeks olla.”

Maltalt naasis Urmas Paju sellise koguse infoga, et selle mõtestamiseks ja kodumail kasutamiseks kõlbuliku osa väljaselekteerimiseks läheb päris tükk aega.

“Konverents aitas minul kui suhteliselt uuel inimesel eriolümpia süsteemis sellesse valdkonda paremini sisse elada,” ütles Urmas Paju. “Sain palju uusi mõtteid, kuidas eriolümpia asju edasi ajada ja kuidas siinseid võistlusi paremini eriolümpia koodeksi ja normidega vastavusse viia. Sain ka hulgaliselt uusi tutvusi ja infot selle kohta, kuidas eriolümpia süsteem Euroopas toimib. Järgmistele rahvusvahelistele võistlustele on nii juba palju lihtsam minna.”

Eriolümpia süsteemi rahastatakse, kuidas kusagil. Väga suur osakaal on tavaliselt sponsorite poolt annetataval rahal. Malta konverentsilgi andis organisatsiooni Eurolotto esindaja Eriolümpia Euroopa/Euraasia ühendusele üle 115 000 eurose toetustšeki.

Kontor Kiigemetsas

MTÜ EO Eesti Ühendus taotles ja sai 2011. aastaks natuke üle 500 000 krooni ehk  34 500 eurot toetust sotsiaalministeeriumilt. Seda raha kasutatakse põhiliselt võistluste korraldamiseks, võistlejate autasustamiseks ja treenerite koolitamiseks. Võistlusi korraldatakse kergejõustikus, krossijooksus, bowlingus, ujumises, võimlemises, jalgpallis ja muudel aladel. Võisteldakse muidugi lihtsustatud reeglite järgi, võistlejad jagatakse võimete järgi divisjonidesse ning kõiki võistlejaid tunnustatakse.

“Võistluste korraldamisel oleme ülesanded koolide ja hooldekodude vahel ära jaganud, MTÜ EO Eesti Ühendus, mille kontor ongi Kiigemetsa Koolis, koordineerib Eestis eriolümpia tegevusi ja peab arvestust raha kulutamise üle,” ütles Urmas Paju.

Ta usub, et tema valimine ühenduse viieliikmelise juhatuse etteotsa oli tingitud eelkõige Kiigemetsa Kooli heast mainest Eesti eriolümpia süsteemis. Ega ta algul ette kujutanudki, kui mahukas see töö on. Ent vaimupuudega inimestele on Urmas Paju arvates spordiga tegelemine väga vajalik: see aitab neid sotsialiseerida, pakkuda neile positiivseid emotsioone, eduelamusi ning suhtlemis- ja reisimisvõimalusi. Spordireeglite kaudu õpitakse tundma ka ühiskonnaelu reegleid ning loodetavasti saadakse tänu sellele tulevikus tavaelus paremini iseseisvalt hakkama.

i

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus