Ülikiire ühinemisplaan ehmatas Jõgevamaa rahvaliitlasi

Rahvaliidu volikogu esmaspäevane otsus alustada ühinemiseks läbirääkimisi Sotsiaaldemokraatliku Erakonnaga on Jõgevamaal Rahvaliidu liikmete hulgas tekitanud nii kriitilisemat kui ka soosivamat suhtumist, küll aga ehmatas siinseid tegijaid erakonna juhtide ülikiire ühinemisplaan.

Erakonna tippjuhtide välja pakutud ühinemiskavatsusele antakse hinnang Rahvaliidu Jõgevamaa ühenduse juhatuses, volikogus ja maakonnakonverentsil.

Rahvaliidu Jõgeva maakonnaühenduse juht, Torma vallavanem Riina Kull ütles, et volikogu otsus sotsiaaldemokraatidega läbirääkimiste alustamiseks oli ennatlikult tehtud ja suuresti kooskõlastamata erakonna liikmetega erinevates piirkondades. 

Kuulsid ühinemisplaanist autos

“Kuulsime autos volikogu koosolekule sõites, et Eestimaa Rahvaliidu esimees Karel Rüütli ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Jüri Pihl on allkirjastanud ühiste kavatuste deklaratsiooni. Teade tuli ootamatult ja oli mitmete volikogu liikmetega kooskõlastamata,”ütles omavalitsusjuht, kes protestimärgiks volikogu koosolekult lahkus.

Rahvaliidu üle-eestilisse volikogusse kuuluv Põltsamaa linnavolikogu esimees Margi Ein avaldas samuti arvamust, et Karel Rüütli allkirjastas enne volikogu kokkusaamist Jüri Pihliga ühiste huvide deklaratsiooni  kiirustades. “Volikogu otsus läbirääkimiste alustamiseks tõi aga erakonna tegevusse teatud elevust ja aitab ehk lõpetada olukorra, mida iseloomustavad teadmatus, paigalseis ja üksteise süüdistamine erakonnas tekkinud probleemides. Ühinemisteema vajab põhjalikku arutamist maakonnakonverentsidel, kas ühinemislepinguni jõutakse, selle otsustab alles kongress. Kui ühinemine tõepoolest peaks toimuma, küllap teevad siis praegused rahvaliitlased oma poliitilist staatust määratledes erinevaid otsuseid. Usutavasti leidub neidki, kes ei seo end ühegi erakonnaga, sest praegusel ajal annab tunda ka tüdimus poliitikast,” lisas Ein. 

Osa soovib iseseisvalt jätkata

Mustvee linnapea ja samuti Rahvaliidu vabariikliku volikogu liige Mati Kepp usub, et võimalik ühinemine sotsiaaldemokraatidega võimaldaks praegustel rahvaliitlastel ka tulevikus tipp-poliitikas püsida ja oma valijate huve kaitsta. “2007. aasta Riigikogu valimistel kogus Rahvaliidu nimekiri ligi 40 000 häält. 30 inimest tollastest kandideerinutest, nende hulgas ka mitmed tuntumad tegijad, pole aga Rahvaliiduga praegu enam seotud. Nii osutukski iseseisva erakonnana jätkamisel vajaliku künnise ületamine 2011. aasta parlamendivalimistel võrdlemisi küsitavaks,” arutles ta.  

“Kes Rahvaliidu liikmetest soovib, võib astuda mõnda teise erakonda, kuid kindlasti on paljudel ka tahet ja põhimõttekindlust jätkata iseseisva erakonnana ja nii oma eesmärke teostada,” ütles korduvalt Eestimaa Rahvaliidu nimekirjas Jõgeva linnavolikogusse valitud OÜ Juta&Kaido juhataja Kaido Lehtla.

“On põhjust arvata, et praegused Rahvaliidu tippjuhid jäetakse Sotsiaaldemokraatlikus Erakonnas olulisemate otsuste tegemisest kõrvale,” märkis ta. 

Lõpliku seisukoha annab kongress

Rahvaliidu aseesimees, Euroopa Liidu parlamenti kandideerinud Anto Liivat ütles, et Rahvaliidus on praegu üle 9000 liikme, Sotsiaaldemokraatlikus erakonnas aga pole 3000 ja see kindlustab rahvaliitlastele positsioonid ka ühinemisel moodustuvas erakonnas.

“Usun, et kahe erakonna liitumisel tekib Eestis tugev, hoolivusest, arukusest ja regionaalpoliitilistest huvidest lähtuv poliitiline jõud, kes valimistel märkimisväärset edu saavutab, ja loodan, et selle ühenduse tekkimisse suhtub positiivselt ka Rahvaliidu Jõgevamaa ühendus. Lõpliku seisukoha ühinemise küsimuses võtab aga vastu Rahvaliidu erakorraline kongress,” ütles Liivat. Sotsiaaldemokraatide juhi Jüri Pihli arvamus, et ühinemisel tekkivasse erakonda ei tohiks kuuluda Riigikogu liikmed Villu Reiljan ja Ester Tuiksoo oli aga Liivati sõnul suuresti emotsionaalselt pinnalt välja öeldud.

“Rahvaliidu liikmed, kes tunnistavad ja austavad sotsiaaldemokraatlikke seisukohti, on meie erakonda oodatud. Praegu on aga ühinemiskavatsuste teemal veel liiga vähe erapooletut    paljud korralduslikud ja põhimõttelised probleemid erakonnasiseselt selgeks rääkima,” ütles Sotsiaaldemokraatliku erakonna Palamuse osakonna esimees Urmas Paju.

Riigikogus opositsioonilised Rahvaliit ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE) koostasid esmaspäeval ühiste kavatsuste deklaratsiooni, mis näeb ette kõneluste alustamist kahe erakonna ühinemiseks.

Erakonnad alustavad kõnelusi, et osaleda Riigikogu valimistel ühise nimekirjaga. Kuni protsessi lõpuni töötavad SDE ja Rahvaliidu juhtorganid kooskõlastatult.

Erakondade ühinemisleping on kavas esitada erakondade volikogudele arutamiseks hiljemalt 10. maiks.

iii

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus