Üleriigilisele võistulausumisele läheb Jõgevamaalt viis etlejat

Jõgeva linnaraamatukogus toimus esmaspäeval maakonna ilulugejate võistulausumine ehk õpilasetlejate maakondlik konkurss, mille viis peapreemia saajat esindavad Jõgevamaad juba homme Tartus Dorpati konverentsikeskuses toimuval õpilasetlejate riigikonkursil.


Maakondlikul võistulausumisel osales tosin noort viiest koolist: Jõgeva põhikoolist, Jõgevamaa gümnaasiumist, Oskar Lutsu Palamuse gümnaasiumist, Vaimastvere koolist ja Laiuse Jaan Poska põhikoolist. Nii et maakonna paremate selgitamine kujunes seekord Jõgeva valla siseasjaks.
Nagu ikka, esitas iga etleja ühe luuletuse ja ühe proosapala. Sõbralikeks hindajateks ja tagasiside andjateks olid Jõgeva linnaraamatukogu direktori asetäitja Ene Sööt, Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia kultuurikorralduse tudeng ja MTÜ Tähetund juhatuse liige Sten Siirak ning teatriõpetaja Toomas Lõhmuste. Nii 4.–6. kui ka 10.–12. klassi vanuserühmas otsustati ühe asemel välja anda kaks peapreemiat, vaid 7.–9. klassi vanuserühmas piirduti ühega.
Toomas Lõhmuste tõdes, et konkursil ette kantud luuletuste ja proosapalade hulgas oli päris põnevaid tekste ja nii mõnegi esineja puhul andis sära silmades märku sellest, et ta ei kaotanud oma loomulikku rõõmsat olekut ka publiku ees seistes. Oli siiski ka neid, kes peavad veel tööd tegema, et sellise vabaduseni jõuda. „Kui materjal teid ennast kõnetab, siis hakkab kõnetama ka kuulajaid,“ andis Lõhmuste noortele õpetussõnad kaasa ning soovis jaksu sõnakunsti teel edasi sammuda.
„Kõige suurem töö ongi lastele õigete tekstide leidmine,“ tõdes Jõgeva kooliteatri Liblikapüüdja lavastaja Lianne Saage-Vahur, kelle juhendatavaid oli peapreemia saajate hulgas kõige rohkem. „See, kas üks või teine tekst konkreetsele lapsele sobib, selgub alles siis, kui ta selle valjusti ette kannab. Kui ei sobi, tuleb minna veel teisele või kolmandalegi ringile. Kui õige tekst leitud, tuleb see üheskoos n-ö pulkadeks lahti võtta, et laps aru saaks, millest ta räägib. Paika tuleb panna ka teksti loogika ja temporütmid.“
Ka vanimas vanuserühmas peapreemia saanud Palamuse gümnaasiumi õpilane Karola Ilmjärv kinnitas, et õige luuletuse ja proosapala leidmine on etleja edu võti. „Seekord pakkus tekstid välja õpetaja ja need tundusid kohe omad. Tekstid, mis on sinu enda jaoks tähenduslikud, jäävad ka kiiremini pähe,“ ütles neli aastat etlemisega tegelenud Karola. Koostöö juhendaja Tiiu Kirsimäega toimib tema sõnul hästi: juhendaja ütleb oma arvamuse ausalt välja ja kui millegi üle vaielda on, vaieldakse, kuni saavutatakse konsensus.
Kooliteatri Liblikapüüdja vilistlane Sten Siirak, kes on õpilasetlejate konkursi kahel aastal (2017 ja 2019) võitnud, kuulus seekord mitte ainult žüriisse, vaid ka korraldajate ringi. „Mul on hea meel, et konkursile nii palju osalejaid tuli. Soovin, et noorte endi huvi etlemise vastu kasvaks,“ ütles Sten Siirak.
Jõgevamaa ilulugejate võistulausumise korraldas MTÜ Tähetund koostöös Jõgeva valla ning Jõgeva linnaraamatukoguga.

RIINA MÄGI

ÕPILASETLEJATE MAAKONDLIKU KONKURSI PAREMAD

4.–6. klass
Peapreemia – Säde Külvet ja Kaspar Piik (Jõgeva põhikool, mõlema juhendaja Lianne Saage-Vahur)

7.–9. klass
Peapreemia – Arabella Leego (Jõgeva põhikool, juhendaja Lianne Saage-Vahur)

10.–12. klass
Peapreemia – Kadi Värnik (Jõgevamaa gümnaasium, juhendaja Lianne Saage-Vahur) ja Karola Ilmjärv (Oskar Lutsu Palamuse gümnaasium, juhendaja Tiiu Kirsimäe)

Eripreemia humoorika proosapala esituse eest – Ranel Kase (Jõgevamaa gümnaasium, juhendaja Lianne Saage-Vahur)

blog comments powered by Disqus