Üks Eesti suuremaid piimakarju on aktsiaseltsil Perevara

Eesti põllumajandusettevõtetest on lüpsilehmade arvult neljandal kohal Jõgeva valla firma AS Perevara, kus peetakse 1380-pealist lüpsikarja. Praegu hoitakse veiseid maakonnas mitmel pool asuvates lautades, tulevikus plaanitakse ehitada kaasaegne vabapidamislaut.

blog comments powered by Disqus