Turvalisuse suurendamiseks saab Jõgeva maantee uue ringristmiku

Kolmapäevast alustati ringristmiku ehitamist Tartu-Jõgeva-Aravete ja Jõgeva-Mustvee maanteel selleks, et liiklejad saaksid turvalisemalt liigelda.


„Maanteeameti tellimusel ehitatakse 2019. aastal ümber Tartu-Jõgeva-Aravete km 45,3–45,7 Jõgeva ringristmik. Ehitustööde maksumus on ca 570 000 eurot. Töödega alustati 28. augustil ja ehitustöödeks planeeritud aeg on kolm kuud.

Alates 29. augustist kuni 29. septembrini on Jõgeva-Mustvee km 0-0,1 asuv ristmik suletud ja ümbersõit toimub Jõgeva-Jõgeva alevik ja Õuna-Mutso kaudu,“ rääkis lõuna teehoiu osakonna juhataja Tarmo Mõttus.

Maanteeamet otsustas Tartu-Jõgeva-Aravete Jõgeva-Mustvee ristmikule projekteerida ringristmiku, et vähendada Aravete poolt tulevate sõidukite liikumiskiirust ning Mustvee suunalt tanklasse liikujad saaksid ohutult tanklasse sõita. Osakonna juhataja hinnangul tasub liiklejate ohutusse investeerida.

„Mustvee poolt tulijal on ilma ringristmikuta keeruline teha vasakpööret Tartu poole, sest Aravete poolt Jõgevale sisenejate liikumiskiirus on suur ja ristmikule Mustvee poolt lähenev juht ei pruugi peateel liikuva sõiduki kiirust õigesti hinnata.

Ringristmiku ehitamisega vähenevad konfliktialad ja sõidukijuhid tajuvad paremini asulasse sisenemist. Ringristmik on projekteeritud muutuva raadiusega. Sõiduraja laius on 4,5 meetrit, koos projekteeritud klompkivikattega on laius 7,5 meetrit,“ selgitas Mõttus.

Ühtlasi on ristmiku pinnakate vana ning vajab hädasti uuendamist. „Olenevalt liiklussagedusest on mõistlik pinnakatet vahetada kuni kümne aasta tagant,“ nentis Mõttus.

KERTTU-KADI VANAMB

blog comments powered by Disqus