Tuntud inimesed asendasid raamatukogutöötajaid

Jõgeva Maakonna Keskraamatukogu direktori Rutt Rimmeli sõnul on nimekate isikute raamatukogudesse teenindama kutsumist praktiseeritud ka välisriikides.

“Meie eesmärk oli selle ettevõtmisega näidata mitmetele otsustajatele ja vastutajatele, kuidas töötab paar aastat tagasi käivitatud elektrooniline laenutamissüsteem. Kõige paremini saab sellest aimu mõistagi siis, kui ise protsessi sees olla,” lausus ta. Mustvee linnapea Mati Kepp proovis raamatukoguhoidjatööd juba kolmapäeval. “Tund Mustvee Linnaraamatukogus möödus lausa lennates ja igal juhul avardus minu pilt raamatukogu igapäevatööst. Laenutamas käis nii Eesti kui ka vene rahvusest kliente, kellel on omad lugemiseelistused, lemmikraamatud ja -kirjanikud.  Oli väga südamlik hetk, kui raamatukokku saabusid Mustvee Gümnaasiumi lapsed, kes soovisid oma silmaga linnapead näha ja tõid mulle kaasa ka kingituse.”

Jõgeva Linnaraamatukogus alustas kõige enne laenutamist Betti Alveri Muuseumi juhataja Toomas Muru. Tema oli teenindamas hommikutundidel, kui just kõige rohkem inimesi raamatukogu külastab. Lõunatunnil jagas aga uusi raamatuid välja ja võttis tagastatuid vastu Jõgeva linnapea Viktor Svjatõ?ev.   “Tunnil, mille raamatukogus veetsin, külastasid seda inimesed mitmetelt elualadelt, muu hulgas õpilased ja üliõpilased. Raamatusoove oli ilukirjandusest erialaõpikuteni. Tööga raamatukogus tuli  harjuda, kuid samas olen meie kodulinna raamatukoguga üsna hästi  tuttav. Mu kodune raamatukogu hõlmab peaaegu terve toa, kuid ikka ja jälle on vaja uusi lugemiselamusi ja see annab põhjust taas raamatukokku tulla. Sageli käin siin ka selle asutuse töötajatega rõõme ja muresid jagamas,? rääkis linnapea.

Vajab renoveerimist

   Jõgeva Linnaraamatukogu, mis paikneb kunagises lasteaiahoones, vajab linnapea sõnul põhjalikku renoveerimist, et tekiks rohkem ruumi raamatute väljapanemiseks. Tuleks kaasajastada lasteosakond ning rajada konverentsisaal, milles saaks korraldada nõupidamisi, mõttevahetusi, kohtumisi kirjanikega. Senini oli Jõgeva raamatukogu ainus raamatukogu maakonnakeskuses, mille uuendamiseks polnud riiklikke toetusi eraldatud. Nüüdseks on aga selgunud hea uudis: kultuuriministeerium on 2008. aasta riigieelarvesse planeerinud rahad Jõgeva Linnaraamatukogu renoveerimistööde projekti koostamiseks. Ehitus- ja remonditööd algavad eeldatavasti 2009. aastal.

     Linnapead Viktor Svjatõ?ev ja Mati Kepp ütlesid, et nende teenindamistundidel külastasid raamatukogu ka aktiivsed kodanikud, kes olid huvitatud just  omavalitsusjuhiga kokkusaamisest, et kohaliku elu kohta arvamust avaldada, ettepanekuid teha ja ka kritiseerida.

   Sadala Raamatukogus raamatuid laenutanud Torma vallavanemal Riina Kullil oli öelda järgmist. “On meeldiv tõdeda, et inimeste lugemisoovid on tõsisemaks muutunud. Rohkem soovitakse lugeda üldharivaid teoseid ja klassikat. Näiteks üks lugeja avaldas pahameelt, miks Sadala raamatukogus Jaan Kaplinski teoseid pole. Soovitasin kodukandi rahval lugeda ka Torma vallast võrsunud rahvusvaheliselt tuntud ajakirjaniku ja kirjaniku Imbi Paju “Tõrjutud mälestusi”, mis Sadala raamatukogus juba olemas on.”

Raamat kiiremini kohale

   Põltsamaal asuvas Jõgeva Maakonna Keskraamatukogus proovis raamatukoguhoidja ametit ka linnapea Jaan Aiaots. “Mulle sai märksa selgemaks raamatukogutöö sisu ning  tõdesin taas, et selles asutuses tehtav töö on huvitav,  tänuväärne ja vastutusrikas,” lausus ta.

      Maakonna keskraamatukogus oli võimalus raamatuid laenutada ja tagastada ka Põltsamaa linnavalitsuse haridus-ja kultuurinõuniku Kadri Suni, majandusnõuniku Maimu Kelderi, linnavolikogu esimehe  Toivo Krooni ja Jõgeva maavanema Aivar Koka teenindamistunnil.

    Ajal, mil Aivar Kokk raamatukoguhoidja rollis oli, soovis üks proua  laenutada Ilmar Särje luulekogu, mida parajasti aga kogus polnud. Maavanem hakkas kohe  kiiresti olukorda päästma ja välja selgitama, kuidas oleks võimalik  see raamat Jõgeva Linnaraamatukogust kiiresti Põltsamaale toimetada ning võttis selleks mitu telefonikõnet.

         “Minu arvates võiks välja mõelda viisi, kuidas vajaduse korral puuduva raamatu lugeja jaoks tasuta ja operatiivselt ühest raamatukogust teise tuua saaks,” märkis maavanem, kes raamatukogu külastajatele ka oma nimega pastapliiatseid kinkis ja Kalevipoja kommi pakkus.

“Tuntud inimeste teenindamispäeval külastas Jõgeva Maakonna Keskraamatukogu märksa rohkem inimesi kui tavaliselt. Muidu käib meil keskmiselt 70 laenutajat päevas, nüüd oli see arv aga kella 15ks juba ületatud,” ütles juhataja Rutt Rimmel. Tema sõnul kingiti raamatukogupäevadel kõikidele lugejatele 2008. aasta  taskukalender, millel Jõgevamaa kaardil märgitud kõikide maakonna raamatukogude asukohad.

      JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus