Tulumaksu laekumine prognoositust väiksem

Põltsamaa linnavolikogu augustikuisel istungil jagas linnavalitsuse majandusnõunik Maimu Kelder linnavolikogu liikmetele informatsiooni eelarve täitumise kohta seitsme kuu tulemuste põhjal. Tema sõnul peaks seitsme kuu tulemuste alusel olema tulusid proportsionaalselt laekunud 58,3 protsendi ulatuses. Juulikuu seisuga on see näitaja 62,5 protsenti. Üks suuremaid tuluallikaid on füüsilise isiku tulumaks, mille täitumine oli seitsme kuu tulemusena 57,3 protsenti. Üksikisiku tulumaksu laekus seitsme kuuga umbes ühe  protsendi ulatuses prognoositust vähem, mis on rahaliselt väljendatuna 24 583 eurot. Samas oli maamaksu seitsme kuuga laekunud 75,2 protsenti. Maamaks laekub enamasti  aprillis ja oktoobris.

Maimu Kelder märkis, et maamaksu laekumine on Põltsamaa linnas viimastel aastatel vähenenud, põhjusesks  seadusemuudatusest tulenev maksusoodustus. Alalaekumises on võrreldes prognoosituga ka reklaamimaks: seitsme kuuga oli laekunud pool kavandatud summast. Eriliseks probleemiks omavalitsustele on saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahjude hüvitamine riigi poolt. Omavalitsustel pole teada, kuidas saastetasud laekuvad või kellelt need peaksid laekuma. Maksu- ja tolliamet on lubanud, et uuest aastast hakkab vastav teave omavalitsusteni jõudma.

Kui põhitegevuse kuludele liita investeerimistegevus, siis on kulude pool seitsme kuuga täidetud 55,6 protsenti. Maimu Kelderi sõnul ollakse omavalitsustes kulutama sama palju, kui on tulusid, investeeringuteks oleks aga vaja koguda reserve.

Põltsamaa linnavolikogu esimees Andres Vään küsis majandusnõunikult, kas üksikisiku tulumaksu alalaekumise põhjus võib peituda maksumaksjate arvu vähenemises.   Maimu Kelder sõnas, et maksumaksjate arvu vähenemine Põltsamaal on stabiilne ja proportsioonis elanike arvu vähenemisega. Linna asutustes ja ettevõtetes pole aga oodatud palgatõusu toimunud ja seepärast laekus ka üksikisiku tulumaksu prognoositust vähem. Keskmist palka tõstavad nende sissetulekud, kes töötavad väljaspool Põltsamaad –  Tallinnas, Tartus või mujal.  Põltsamaal makstakse paljudes väiksemates ettevõtetes töötajatele alampalga lähedast brutopalka.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus