Tulevasele Jõgeva vallale otsitakse sümboolikat

Haldusreformi tulemusena loodava Jõgeva vallale sümboolika leidmiseks moodustatud konkursikomisjoni esimees Mai Treial arvab, et parima lahenduse selles tööprotsessis tagab omavalitsuste (Jõgeva linn, Jõgeva vald, Palamuse vald ja Torma vald) sümboolika seniste elementide sümbioos uute ideedega.

Mai Treiali sõnul tuleb sümboolika konkursil osalejatel juhinduda riigikantselei kodulehel tutvustatud heraldikanõuetest. “Oluline on sümboli väliskuju. Vapi aluseks on alati kilp, mille kuju võib olla terav ümarapõhjaline või klassitsistlik. Heraldika nõuetes on kirjas, et heraldilisel sümbolil kasutatavad heledad värvused on kuldne ja hõbedane ning tumedad sinine, violetne, punane, roheline ja must. Hea tava kohaselt kasutatakse sümbolil kahte värvi, vajadusel kuni kolme. Nelja värvi kasutamine pole lubatud.

Värvireegli järgimine tagab, et kilbipildil olevad kujundid asetseksid alati kontrastsel värvil ja on seepärast hästi nähtavad. Värvireegli kohaselt peavad metallid vahelduma emailidega. See tähendab, et kuldse värvi kõrval ei saa olla hõbedat, nende vahel peab olema üks email. Sinine, violetne, punane, roheline või must ei tohi paikneda kõrvuti; nende vahel peab olema metall. Lisaks juba nimetatud emailivärvidele on heraldilistel sümbolitel lubatud kasutada oranži ja verepunast.”

Eesmärgiks ka järjepidevus

Treial peab pisut ebatraditsiooniliseks seda, et sümboolikakonkursi komisjoni koosolekule omavalitsustelt ühtseid seisukohti või ettepanekuid ei tulnud. “Ühelt poolt tähendaks see justkui seda, et usaldatakse kõige parema valiku tegijana nii sümboolikakonkursi komisjoni ja eksperte ning ühisvalla volikogu.”

Komisjoni arutelul tõdeti, et küllalt keeruline on leida üht konkreetset kõiki siduvat elementi. Konkursi tingimustesse lisati täpsustus, et esitatud kavandid võivad sisaldada seni kasutusel olnud elemente praeguste omavalitsuste – Jõgeva linna, Jõgeva valla, Palamuse valla ja Torma valla sümboolikast. Seegi tähendab, et otsides uut, soovitakse vaikimisi näha järjepidevust. “Ei oska ette arvata kas või kui tuliseks minevad probleemid ees võivad oodata. Küll olen seda meelt, et koos olemasolevate sümboolika, logo ja tunnuslausete edasise kasutamise korra kehtestamisega ja uue sümboolika kasutusele võtmisega leitakse  hea ja toimiv sümbioos.”

Mai Treial märkis, et töid sümboolikakonkursile saavad esitada nii füüsilised kui ka juriidilised isikud. Lõpptähtajaks on 15. september kell 17. Konkursitöö saab tuua või saata posti teel Jõgeva linnavalitsusse, märksõnaks “Jõgeva valla sümboolika konkurss”.

Arvamust küsitakse riigikantseleist

Kõik konkursile laekunud kavandid avalikustatakse nelja omavalitsuse veebilehtedel. Töid hindab konkursikomisjon, kusjuures kõik komisjoni liikmed hindavad lipu- ja vapikavandeid 10 punkti süsteemis, hinnangute alusel moodustub lipu- ja vapikavandite pingerida. See tähendab, et kõrgeima hinnangu võivad saada lipu- ja vapikavandid erinevatelt esitajatelt Komisjon esitab väljavalitud kavandid riigikantseleile arvamuse saamiseks. Pärast seda esitatakse konkursil osalenud tööde pingerida. “Vastavad kavandid esitatakse ühinemise teel moodustuva Jõgeva vallavolikogule konkursi tulemuste kinnitamiseks. Konkursi auhinnafond on 3 000 eurot, mis jaguneb vastavalt komisjoni otsusele kuni kolme parima konkursil osalenud töö autori vahel.”

Hindamiskomisjonil on ka õigus sobivate kavandite puudumisel esitada ettepanek kuulutada konkurss nurjunuks, ning alustada uuesti. Seni on vastavalt ühinemislepingule kasutuses Jõgeva linna sümboolika.

Jõgeva valla sümboolikakonkursi kaheksaliikmelises komisjonis esindavad Jõgeva linna Mai Treial ja Jaan Järv, Jõgeva valda Tiit Lääne ja Ulvi Pint, Palamuse valda Rait Persidski ja Valdi Reinas, Torma valda Pille Tutt ja Triin Pärsim.

Komisjoni töös osaleb ja teeb organisatoorseid töid Katrin Rajamäe, kes on omavalitsuste ühinemise koordinaator. “Konkursikomisjoni töösse on meil võimalus kaasata eksperte, kellel küll ei ole otsustamisel hääleõigust, ent eksperdil on õigus osa võtta hindamiskomisjoni nõupidamistest ja avaldada arvamust,” ütles Mai Treial.

Igal juhul on ees väga loominguline ja huvitav protsess. “Loodan, et leiame ühised väärtused ja sümboolika, mis kestab läbi aja,”  lisas ta.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus