Tuleks luua venekeelne abitelefon

Riik peaks looma venekeelse üldise infotelefoni, millelt saaks abi nii kodakondsust puudutavatele küsimustele kui infot riigi poolt osutavate teenuste kohta. Kõlab uskumatult, et tühermaale jäeti laps vaid seetõttu, et tema hooldajad ei teadnud, mida muud oleks võimalik teha. Lihtsam on seada lapse elu ohtu, kui helistada ja abi küsida.

Aga kuhu helistada? Ja kas vene keeles ka teenindatakse? Kes on pädev institutsioon probleemi lahendamiseks?

Küsisin vene keelt emakeelena rääkivatelt sõpradelt, et kust on võimalik vene keeles saada infot riigi poolt pakutavatest teenustest. Nad ei teadnud. Ise neil probleeme info saamisega olnud ei ole, sest emakeel suus ning Eesti pass taskus.

Küsimus ei ole mitte ainult lastega seotud probleemide abitelefonis. Kust saab vaid vene keelt kõnelev inimene infot selle kohta, kuidas taotleda endale Eesti kodakondsus? Või millised on tema õigused töökoha kaotamisel.

Just seetõttu leian, et Eesti riik peaks looma venekeelse infotelefoni ja seda numbrit laialdaselt reklaamima. Telefon on igal juhul kättesaadavam ja tõhusam kui ükskõik milline internetiportaal. Riigi tasuta infonumbrit tuleks reklaamida vene ajalehtedes ja meedias veelgi sagedamini, kui vene välisministeerium vene keelt rääkijaid vene kodanikeks kutsub.

MK Estonia esikaanel oli suur reklaam, mis kutsub üles pöörduma vene riigi poole. Kõige loetavamat vene lehte vaadates jääb mulje, et venekeelne inimene võib loota Vene Föderatsioonile ja mitte Eesti Vabariigile.

Kõik meie riigis elavad inimesed peavad tundma, et riik on nende jaoks ja mitte vastupidi. Ka halli või punase passiga inimesel on õigus saada osa riigi poolt pakutavatest teenustest. Ka siis, kui ta ei oska sõnagi Eesti keelt.

Ma kujutan ette, kuidas pruunsärklased sellise idee peale ärrituvad. Nende arvates on õige inimene ikka vaid see, kellel eesti veri soontes ja eesti keelt suus. Muud on immigrandid, kes võiksid Maarjamaalt kibekiiresti kaduda. Mingite venekeelsete infoteenuste loomine on rahvuslaste jaoks mitte ainult mõttetu raharaiskamine, vaid ka “tõelisele eestlusele” näkku sülitamine.

SILVER MEIKAR, Riigikogu liige, Reformierakond

blog comments powered by Disqus