Tugiõpilaste õppelaager ?Koos on T.O.R.E”

Täna algab Rannal kahepäevane tugiõpilaste õppelaager ?Koos on T.O.R.E?, mille kõige tähtsamaks eesmärgiks on omavahel tutvuda ja kogemusi vahetada. Et igal koolil on veidi erinev lähenemine tugiõpilaste liikumisele ja ülesannetele, on oluline vahetada mõtteid selle üle, millised tegevused on koolis tööle hakanud ja millised mitte.

Esimesel päeval saavad erinevate koolide tugiõpilased omavahel tuttavaks, vahetavad kogemusi ning räägivad oma tegevusest. Toimub ka õppe- ja nõupidamise päev tugiõpilaste juhendajatele.

Teisel päeval omandavad noored uusi teadmisi, saades valida kahe õpperühma vahel. Margus Läänemetsa eestvõttel räägitakse teemal ?Elu on väärtus?, arutletakse uimastite- narkootikumide ja alkoholi mõju üle. Teises õpperühmas on teemaks ?TORE? ehk Tugiõpilaste Oma Ring Eestis, juhendajateks TORE liikumise koolitajad ja juhendajad Endla Lõhova ja Ly Jagor, kelle koostatud on ka T.O.R.E. käsiraamat.

EVA KLAAS

blog comments powered by Disqus