Tublid ja pädevad ametnikud leiavad tööd ka uues struktuuris

Põltsamaa vallavanem Margus Möldri lubas, et ennast heast küljest näidanud ja pädevad inimesed leiavad tööd ka uues struktuuris. Kui osakonnajuhatajad paika saab, siis on juba nende otsustada, keda nad tahavad selles osakonnas töötamas näha.

Vallavanem usub, et kui suudetakse tööle võtta motiveeritud ja õigete väärtushinnangutega ametnikud, eelkõige juhtivad ametnikud, siis ebameeldivaid olukordasid tekkida ei saa. Vallavolikogu liige Karro Külanurm lausus, et vastavalt kehtivatele seadustele peaks hiljemalt 1. detsembriks teada olema ametikohad, mis lähevad koondamisele. Margus Möldri lausus, et alles nüüd, kui vallavolikogu on kinnitanud Põltsamaa valla ametiasutuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu, saab ta hakata meeskonda komplekteerima ning otsustama selle üle, keda üle viia, keda ümber paigutada ja keda koondada. Vallavanem avaldas arvamust, et praeguse olukorra tõttu midagi hullu ei juhtu, ehkki ideaalne oleks olnud, kui ametiasutuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis oleks 1. detsembriks paigas olnud.

Põltsamaa vallavolikogu liige Lembit Paal küsis Põltsamaa vallavolikogu istungil, milline on vallavanema isiklik seisukoht vallas sisekontrolli teostava ametikoha sisseseadmiseks, et Põltsamaa vald ei satuks mõne ajakirjandusväljaande esikaanele kahtlase bensiinitšeki või muu taolise probleemi tõttu.

Vallavanem Margus Möldri tõdes, et tal poleks lisatööjõu vastu midagi, aga ta ei pea selle töökoha loomist hetkel kõige vajalikumaks.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus