Tormas avati renoveeritud katlamaja

Torma katlamaja renoveerimiseks koostas projekti ja tegi ehitustöid AS Napal. Kütmist jätkatakse katlamajas endiselt õliga. ?Küttekoldeks paigaldati katel Danstaker Global võimsusega 1,25 MW. See on tänaste hindade ja kvaliteedi poolest üks paremaid katlaid ja üks väiksemamõõdulisemaid, mida on võimalik kütta õliga. ? lausus osaühing Torma Soojus juhtaja Toivo Tähtjärv. ?Katlamajast saadaval soojal on vähe tarbijaid, kuid vald pidas vajalikuks teha investeeringu ka nende inimeste huvides, ? märkis Torma vallavanem Riina Kull. Omavalitsusjuht kommenteeris soojamajanduse olukorda Torma vallas: ?Meie piirkonna soojamajanduse süsteem oli senini ajast ja arust. 2004. aastal koostasime arengukava soojamajanduse uuendamiseks ja tellisime projekti Torma aleviku soojavõrkude renoveerimiseks. Aktsiaseltsi Enprima Estivo abiga koostasime taotluse kohalike omavalitsuste energiasäästu toetuse saamiseks. Kahjuks meie taotlust ei rahuldatud. Arvestades seda pole tänaseni õnnestunud uuendada trasse, mis on igati kiireloomuline töö, ? muretses Riina Kull. ?Praegused trassid ei kannata tõesti mingisugust kriitikat, ? tunnistas osaühingu Torma soojus juhataja Toivo Tähtjärv. JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus