Torma vallavolikogu otsustas mitte eraldada raha Sadala laululava ehitamiseks

Möödunud kolmapäeval peetud Torma vallavolikogu praeguse koosseisu ja üldse kogu valla ajaloo viimasel istungil ei toetanud vallavolikogu enamus 8549 eurose omaosaluse andmist Sadala Külade Seltsile laululava ehitamiseks.


Jõgevamaa Koostöökoda eraldas LEADER-meetme kevadisest taotlusvoorust mittetulundusühingule Sadala Külade Selts 50 000 eurot projektitoetust laululava, kiviparketi, pargipinkide ja haljastuse rajamiseks Sadala rahvamaja kõrval asuvale kinnistule. “Oleme tänavu 14. märtsil võtnud vastu otsuse kinnistu koormamiseks hoonestusõigusega Sadala Külade Seltsi kasuks. Sellega kohustatakse seltsi rajama ehitised, mis muutuvad koormatud kinnistu olulisteks osadeks. Nii oleme ise võtnud vastu otsuse, et laululava kunagi Sadalasse tuleb,” ütles IV lisaeelarvet tutvustades vallavolikogu eelarve-ja arengukomisjoni esimees Meeri Ottenson.

Garantiikirja andmine pole kohustuslik

Torma valla eelarvekomisjon tegi ettepaneku katta Sadala laululava ehitamise omaosalus 50 protsenti ja ülejäänud raha majandamiskuludest. Torma vallavanem Triin Pärsim selgitas, et kuna vallavalitsuse pearaamatupidaja Maimu Lauringsoni andmetel majanduskulusid üle polnud, siis arvestati Sadala laululava omaosalus sisse täissummana. “Me ei hakanud seda 50 protsendile vähendama. Polnud teada ka, millistest allikatest leitakse ülejäänud summa.”

Vallavolikogu liige Riina Kull küsis Triin Pärsimilt kas Sadala Külade Selts pöördus omaosaluse katmiseks vallavalitsuse või vallavanema poole. Kulli huvitasid ka vallavanema või vallavalitsuse poolse nõusoleku andmine omaosaluse katmiseks, suulise või kirjaliku kokkulepe andmine, samuti garantiikirja väljastamine.

“Garantiikirja andmine pole seadusega kohustuslik. Vallavalitsus pole külade seltsiga projekti omaosaluse poolt kooskõlastanud, sest investeeringute rahasid ja investeeringutoetusi jagab volikogu. Arvan, et vallavalitsuse poole pöördumine pärast rahastamist PRIA-st oli väga mõistlik. Meil on selline praktika, et soovitame pärast projektitoetuste õnnestunud rahastamist pöörduda kohaliku omavalitsuse poole. Siis selguvad ka võimalused omaosaluse saamiseks. Omaosalust on antud reservfondist või eelarvest,” vastas vallavanem.

Sadala Külade Seltsi juhatuse esimees Pille Tutt rääkis istungil, et projektide koostamisega alustas selts kohe pärast asutamist 2004. aastal, kui ühendust juhtis Meeri Ottenson. “Esimene projekt valmis koostöös Torma vallaga, kes kattis omaosaluse uue katuse paigaldamisel. Tänud omavalitsusele veel tagantjärgi panustamise eest.

Kogukonnaelu edendamiseks jätkasime projektide kirjutamist. Torma vallal polnud aga enam võimalust tagada projektide omaosalust. Katsime selle läbi laenude, mis võetud pangast ja eraisikutelt.

  1. aastal täiendati valla arengukava Sadala laululava rajamisega, siis otsustas selts ehitada laululava, kus saaksid toimuda kultuurisündmused kolme-neljasajale inimesele.”

Otsustamine volikogu pädevuses

Volikogu istungil tulid kõneaineks ka Sadala Külade Seltsi eelistused. Vallavolikogu esimees Ülvi Nool teatas, et nõustus Sadala Külade Seltsi hoonestusõiguse andmisega, kui tulevikus rahalised vahendid võimaldavad saab külaselts planeerida lipuväljaku ja laululava ehitust. (Hoonestusõigus paneb kohustuse valmis ehitada viie aastaga – J.L). “Teadsin, et hetkel on seltsi prioriteediks rahvamaja fassaadi uuendamine,” lisas Nool.

“Fassaad on meie prioriteet number kaks ja jääb selleks. Sadala rahvamaja kuulub lepinguga Torma vallale. Kui Leader-programm ei võimaldanud varem kirjutada taotlusi nende rahvamajade uuendamiseks, mis omavalitsuse omanduses, siis nüüd on see võimlus olemas. Nii on avanud vald seltsile uue väljakutse,” ütles Pille Tutt.

Vallavolikogu liige Ahto Vili tegi ettepaneku hääletada lisaeelarvesse planeeritud rahastused läbi ükshaaval. Ettepanek leidis toetust. Hääletuse tulemusena otsustati mitte toetada omaosaluse andmist Sadala Külade Seltsile laululava ehitamise rahastamiseks. Omaosaluse eraldamise poolt olid Meeri Ottenson, Tiina Teppan ja Luule Väin, vastu Ain Aru, Riina Kull, Tiiu Lindsalu, Merili Tubin ja Ahto Vili, erapooletud Ülvi Nool ja Urmas Priks.

Omaosaluse eraldamise vastu oli ka vallavolikogu revisjonikomisjon, mida juhib Ain Aru.

“Sadala külade seltsi asjaajamine ei ole olnud korrektne. Torma vallavolikogu teavitati projektitaotluse edastamisest ja rahastamisest viimases järjekorras. Rahaeraldus pigem Sadala tänavalgustuse projekti koostamiseks on igati õige, eelkõige inimeste turvalisuse tagamiseks ja ka kasusaajaid on kordades rohkem. Ei saa jätta märkimata, et volikogu eraldas Sadala rahvamajale 2017.aastal oma eelarvest 45 000 eurot maakütte rajamiseks. Loomulikult kaetakse majanduskulud ja on toetatud rahvamajas toimuvaid erinevaid tegevusi. Oluline on toetada kogukonna arengut igas piirkonnas võrdväärselt. Meil on kolm rahvamaja ja kõige rohkem investeeringuid vajab hetkel Vaiatu,” kommenteeris volikogu esimees Ülvi Nool.

Pille Tutt teatas, et vastavalt valla põhimäärusele võib ettenägematuid majandustegevusi rahastada aasta jooksul tulenevalt valla huvidest ja eelarve rahalistest võimalustest. “Sadala rahvamaja kuulub vallale ja seega on vallal kohustus oma vara korras hoida ja uuendada. Nii on ka maakütte ehitamine õue osas valla, maakütte radiaatorite soetamine ja paigaldamine aga seltsi panus selles ühisprojektis,” lisas ta.

Mõned Sadala laululava omaosaluse eraldamisele vastu hääletanud volikogu liikmed tõstatasid istungil küsimuse, miks just Sadala Külade Seltsi projektid on saanud PRIA-st pidevalt rahastuse.

“Aasta aastalt on rahastatud Sadala Külade Seltsi projekte. Torma valla teised projektid on aga rahastamata. Üks külaseltsi juhatuse liige on ka ise koostöökoja juhatuse liige,” ütles Ahto Vili ja palus arvamust ka Ülvi Noolelt, kes samuti koostöökoja juhatuses.

“Koostöökojas hindab projekte hindamiskomisjon, hindamise tulemusena on Sadala projektid olnud eesotsas,” ütles Nool. Ta väitis, et ei pea õigeks, et juhatuse liige on hindamiskomisjonis, kus hindamisel projekt, millega juhatuse liige ise seotud.

Sadala laululava ehitamiseks raha eraldamise hääletus Torma vallavolikogus

*Omaosaluse eraldamise poolt olid Meeri Ottenson, Tiina Teppan ja Luule Väin

*Vastu hääletasid Ain Aru, Riina Kull, Tiiu Lindsalu, Merili Tubin ja Ahto Vili

*Erapooletuks jäid Ülvi Noo ja Urmas Priks.

blog comments powered by Disqus