Torma vallavolikogu hakkab juhtima Meeri Ottenson

Torma vallavolikogu uue koosseisu esimeheks valiti neljapäevasel istungil Rahvaliidu nimekirjas kandideerinud Meeri Ottenson, keda toetas seitse saadikut.  Valimisliidu Sinu Torma vald esitatud volikogu esimehe kandidaat Martin Ambo sai viis toetushäält.

Aastaid Torma vallas sotsiaaltööd korraldanud ja Sadalas külaelu edendamisega tegeleva Meeri Ottensoni pakkus volikogu esimehe kandidaadiks Rahvaliidu esindaja, Torma lasteaia Linnutaja juhataja Kaja Ivask. Valimisliidust Sinu Torma vald volikokku valitud Torma Põllumajanduse Osaühingu esimees Ahto Vili avaldas lootust, et erineva maailmavaatega inimesed suudavad vallavolikogus head koostööd teha, ja esitas volikogu esimehe kandidaadiks endise abivallavanema Martin Ambo, kes samuti elab Sadalas.

Oma seisukohtade tutvustamisel ja küsimustele vastamisel pidasid mõlemad kandidaadid oluliseks, et vallas tuleb hoida seniseid ja luua uusi töökohti. Martin Ambo tegi ettepaneku moodustada ümarlaud, kus omavalitsustegelased ja ettevõtjad ning teisedki huvilised saaksid piirkonnale olulisi probleeme arutada ja nendele lahendusi otsida.

Volikogu esimeheks pürgijatel paluti öelda oma seisukoht ka haldusreformi teemadel.

“Olen sellele mõelnud ka siis, kui töötasin vallavalitsuses. Soomes ja Rootsis on suuremad omavalitsused. Pean  ka Eestis omavalitsuste liitumist normaalseks, seda soodustab kindlasti infotehnoloogia areng. Praegu saab  juba palju asju valla- ja linnavalitsusi külastamata korda ajada. Praegustes majandusoludes läheks haldusreformi läbiviimine aga liiga kulukaks,” rääkis Meeri Ottenson.

Martin Ambo sõnul tasuks põhjalikult uurida, missugused tulemusi on andnud teiste omavalitsuste liitumine. “Kui meie piirkonnas omavalitsused ühineksid, peaks valla keskus jääma Tormasse,” märkis ta.

Salajasel hääletusel sai Meeri Ottenson seitse ja Martin Ambo viis poolthäält.

„Volikogu liikmed on rahva valitud ja peavad olema rahva teenrid, kes arvestavad piirkonna elanike huvidega.  Kõige rohkem tuleks aga ikka töötada ja pingutada selle nimel, et küladest kostuks ikka laste kilkeid, koera haukumist ja kuke kiremist,” ütles Torma valla seadusandliku võimu juhiks valitud Meeri Ottenson.   

Torma vallavolikogu aseesimeheks valiti kaheksa poolthäälega Rahvaliidu esindaja Otto Stukert.

Valimisliidust Sinu Torma vald volikogusse valitud Torma Põllumajanduse Osaühingu esimees Ahto Vili ütles, et vallas peaksid olema seadusandlik pool ehk volikogu ja täidesaatev võim ehk valla juhtimine lahus. Seadusandlik pool ei saa tema hinnangul olla täidesaatva võimu ripats.

13-liikmelises Torma vallavolikogus kuulub seitse mandaati Rahvaliidule, neli valimisliidule Sinu Torma vald ning nii Reformierakonnale kui ka Keskerakonnale üks mandaat. Volikogu avaistungilt puudus üks liige.

iii

JAAN LUKAS      

blog comments powered by Disqus