Torma vald valis Jõgeva suuna

Möödunud kolmapäeval peetud istungil otsustas Torma vallavolikogu häältega 8:2 pärast põhjalikke arutelusid jätkata omavalitsuste ühinemiseks läbirääkimisi Jõgeva suunal. Peipsi suunal peetavatel ühinemiskõnelustel osalemine lõpetakse alates 1. septembrist.


Torma vallavolikogu istungile oli esitatud kaks eelnõud, millest üks käsitles läbirääkimiste jätkamist omavalitsuste ühinemiseks Peipsi ja teine Jõgeva suunal. Torma valla põhimäärus näeb ette, et kui ühe päevakorrapunkti kohta esitatakse kaks alternatiivset eelnõud, siis pannakse pärast läbirääkimisi eelnõud hääletamisele ja istungi päevakorda võetakse enim hääli saanud eelnõu.

Otsustamisele eelnenud arutelul märkis Torma vallavanem Triin Pärsim, et Torma vald paikneb geograafiliselt mõlema, nii Jõgeva kui ka Peipsi piirkonna mõjualal. “Uuringutest selgub, et meie vald on lisaks Jõgeva vallale üks omavalitsusi, kes tihedalt seotud Jõgeva linnaga,” lisas vallavanem.

Tema kinnitusel on senise nii Jõgeva kui ka Peipsi poolel läbirääkimistel osalemise positiivseks küljeks mitmekülgse info saamine. “On olnud võimalus võrrelda Torma valda teiste omavalitsustega. Omad plussid on liitumisel Peipsi kandi omavalitsustega, kellega seni oleme olnud väga heades koostöösuhetes. Oluline argument aga, millest tuleks lõpliku valiku tegemisel lähtuda, on võimalused Euroopa Liidu vahenditest investeeringuteks raha taotleda. CO2 kvoodi müügist saadud raha saame kasutada Jõgeva suunal, Peipsi suunal aga mitte. Jõgeva piirkonnas antakse 11000 elaniku kohta toetust kahele, Peipsi piirkonnas aga ühele lasteaiale,” lisas Pärsim.

Prioriteedid lapsed ja haridus

Vallavolikogu liige Merili Tubin märkis, et kuna Tormas on üks nüüdisasaegsemaid lasteaedu Jõgevamaal, pole sellele asutusele tulevad investeeringud sedavõrd olulised, et nende põhjal valida suund ühinemiseks naaberomavalitsustega.

“Minu meelest ei saa rääkida, et lasteaias on kõik korras. Vastavalt eeskirjadele on lubamatu olukord, kus lasteaia ruumides on 28 soojakraadi. Kindlasti vajab lasteaias uuendamist ventilatsioon. Tulevikku orienteeritud otsuste vastuvõtmisel peavad olema prioriteediks lapsed, noored ja haridus,” ütles Torma vallavolikogu esimees Ülvi Nool, kes on Carl Robert Jakobsoni nimelise Torma põhikooli ja Torma lasteaed “Linnutaja” hoolekogu liige.

Vallavolikogu liige Riina Kull ütles, et läbirääkimiste suuna üle otsustamisel tuleb silmas pidada ka Torma kooli staadioni remonti ning vee-ja kanalisatsioonisüsteemi uuendamist.

Oht saada Jõgeva ääremaaks

Vallavolikogusse kuuluv põllumajandusettevõtja Ahto Vili tõi oma sõnavõtus välja ohu, et Jõgeva suuna valimisel saab Torma vallast Jõgeva valla ääremaa ja vaene sugulane. “Omasuguste seas on paremad võimalused, et meie häält kuulda võetakse,” tunnistas Vili.

“Selliste asjadega pole vaja hirmutada. Kas tänasest omavalitsusest saab ääremaa või mitte oleneb ennekõike paikkonna inimeste aktiivsusest. Kui elanikud on aktiivsed pole võimalik, et tulevasse vallavolikogusse saab praeguse Torma valla territooriumilt vaid üks inimene,” vaidles vallavanem Triin Pärsim vastu.

Ülvi Nool juhtis tähelepanu ka kevadel läbi viidud rahvaküsitlusele, kus enamik vastajatest toetas ühinemisläbirääkimistel osalemist Jõgeva suunal.

“Kui üks arvamus on väikese protsendiga ülekaalus, peavad rahva valitud võimuesindajad sellega arvestama. Suurbritannias võitsid väikese häälteenamusega Euroopa Liidust väljaastumise pooldajad ja nüüd tuleb nende tahe ellu viia.

Ka spordis, millele panevad mõtlema pühapäeval lõppenud olümpiamängud, otsustavad sageli võitja vaid millimeetrid ja sajandiksekundid.”

Häältega 7:6 otsustati, et volikogu päevakorda võetakse eelnõu, milles käsitletakse omavalitsuste ühinemiseks läbirääkimiste jätkamist Jõgeva suunal.

Hääletamisel sai vastav eelnõu kaheksa poolt- ja kaks vastuhäält. Osa vallavolikogu liikmeid oli hääletamise ajaks istungilt lahkunud.

Läbirääkimiste edasi pidamist Jõgeva suunal toetas ka vallavolikogu liige, ettevõtja ja kodanikuühiskonna eestvedaja Luule Väin. 15. juunil volikogus tehtud protokollilise otsuse tegemisel oli ta aga olnud Mustvee suuna pooldaja.

Kaalukeeleks tulevase valla juhtimine

“Valiku tegemine oli minu jaoks keeruline ja emotsionaalne. Mulle meeldib väga Peipsimaa ja selles paigas Avinurmes on mu juured. Otsustamisel lähtusin aga haldusreformi juhtivkomisjoni protokollide põhjalikust lugemisest. Viimasest protokollist selgus, et Jõgeva suunal loodavas omavalitsuses peetakse oluliseks detsentraliseeritud valla juhtimist, mis võimaldab praeguse Torma valla elanikel paremini kaasa rääkida paikonnale olulistes küsimustes ja tagab kodulähedase avaliku teenuse kättesaamise. Nende faktorite põhjal kooruski välja mu seiskoht.

Tunnen head meelt, et läbirääkimiste jätkamist Jõgeva kandi omavalitsustega toetasid saadikud mitte ainult vallavolikogu koalitsioonist, vaid ka opositsioonist. Nii hääletas selle poolt omaaegne vallasekretär Tiiu Lindsalu,” ütles Väin.

Jõgeva valla jaoks meeldiv uudis

Jõgeva vallavolikogu esimees Tiit Lääne nimetas Torma vallavolikogu otsusust Jõgeva valla jaoks meeldivaks. “Tahaksin loota, et selle otsuse juurde jäädakse ka tulevikus ning saame koos Tormaga edasi minna.”

“Jõgeva linnavolikogu esitas Torma vallavolikogule 2016. aasta maikuus ettepaneku alustada ühinemisläbirääkimistega. Seega on Torma volikogu otsus tervitatav. Jõgeva linna liitumisläbirääkimiste komisjon on Torma valla komisjoniga kohtunud. Selgitasime üksteisele põhimõtteid. Olen veendunud, et Jõgeva linna, Jõgeva valla, Torma ja Palamuse vallaga moodustame ühise tugeva omavalitsuse. Me kõik täiendame üksteist ning seeläbi kasvab kogu piirkonna majanduslik võimekus tervikuna, eriti puudutab see investeeringuid. See ei sünni muidugi kergelt. Tööd tuleb teha kõvasti ja seda ka pärast liitumist,” tõdes Jõgeva linnavolikogu aseesimees Margus Kask.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus