Torma vald tähistab Schultz-Bertrami 200. sünniaastapäeva

Reedel on Tormas doktor Georg Julius von Schultz-Bertrami 200. sünniaastapäevale pühendatud ajalookonverents.

Päev algab kell 10 mälestushetkega Rahuoru pargis ja jätkub konverentsiga Torma kultuurimajas.

Tänupalve peab EELK Mustvee koguduse õpetaja Eenok Haamer. Konverentsil esinevad ettekannetega Tartu Ülikooli ajaloodoktorant Kersti Taal, kes räägib G. J. Schultz-Bertrami tegevusest Õpetatud Eesti Seltsis ja “Kalevipoja” saamisloost, raamatu “Dr. Bertram” autori Ylo  M. Pärniku ettekanne on päeva olulisim ja kannab pealkirja “Dr. Bertrami “Wagien” (1868) kui autori vaimne autoportree ehk kuidas baltisaksa literaat mõtles ja ütles”.  G. J.  Schultz-Bertrami ja Torma puhkpilliorkestri seostest kõneleb kodu-uurija ja Torma Põhikooli õpetaja Anne Schasmin ja teemal “Milles seisneb  G. J. Schultz-Bertrami fenomen?” astub üles kirjandusteadlane Peeter Olesk.

Ettekannete vahepeal esinevad Jõgeva muusikakooli klaverieriala õpilased, samuti saab näha Torma ümbruskonna Kalevipoja-ainelisi dramatiseeringuid Torma Põhikooli näiteringilt OFF.

Konverentsipäeva korraldaja on Torma vald. Tormas on Schulz-Bertrami sünniaastapäeva tähistatud ka varem, teadaolevalt 1988. ja isegi 1968. aastal.

Dr. Bertramist ilmus kaks aastat tagasi ulatuslik monograafia, milles Torma kodu-uurija Ylo M. Pärnik annab läbilõike ühe Balti idealisti maailmavaatest eesti kultuuriloo üldpildis. Eenok Haameri ja Torma ajaloolasest kirikuõpetaja Mehis Puparti hinnangul on Ylo M. Pärnik teinud oma Bertrami-uurimusega ära tohutu töö ega ole pälvinud selle eest senini väärilist tunnustust.

“Eesti mõtteloo" sarjas on ilmunud ka Schultz-Bertrami “Balti idealisti kirjad emale”.

JAANIKA KRESSA

blog comments powered by Disqus