Torma vald sai haridust ja sotsiaalset turvalisust toetava eelarve

Torma valla tänavuses eelarves moodustavad kõige suurema osa hariduskulud. Märkimisväärseid summasid kasutatakse ka sotsiaalse turvalisuse hoidmiseks  ning keerulisse olukorda sattunud inimeste abistamiseks.

Torma vallavanema Riina Kulli sõnul on  pärast teist lugemist volikogu istungil ühehäälselt vastu võetud  eelarve kogumaht 1 922 930 eurot, millest põhitegevuse tulud moodustavad 1 603 390, kulud 1 649 100,  investeeringutegevuseks on planeeritud 175 530 ja  finantseerimistegevuseks  67 700 eurot. Hariduskulud hõlmavad  eelarvest  1 012 520 eurot ehk 61,14 protsenti.  Haridusasutuste nüüdisajastamiseks kasutatakse nii riigilt saadavat raha kui projektirahasid. “Riigieelarvest on eraldatud raha lasteaia põrandate remondiks, sisevalgustuse ja tuulekodade renoveerimiseks esitas vald projektitaotluse Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse regionaalsete investeeringute programmi. Tootsi Turvas lõpetab kevadel soojuse müügi Torma koolile ja spordihoonele, seetõttu tuleb leida lahendus mõlema hoone kütmise osas,”  rääkis  Torma vallavolikogu eelarve- ja arengukomisjoni  esimees Kaja Ivask.

“Haridus- ja noorsookomisjoni ettepaneku alusel koondatakse alates aprillist noorsootöötaja ametikoht. Kokkuhoitud summa suunatakse lasteaiale erivajadustega laste õpetaja töölevõtmiseks,” ütles ta.   

“Veemajandusprojekti teostamiseks plaanitakse 145 000 eurot, mille eest uuendatakse veevärgisüsteemid Torma ja Sadala alevikus,” lisas omavalitsusjuht.

2012. aasta eelarves jäävad muutmata vallavalitsuse kinnitatud sotsiaaltoetuste määrad, milleks on esimese klassi minejale kooliminekutoetus 31, sünnitoetus 159 ja matusetoetus 95 eurot.

“Sarnaselt eelmise aastaga on ka käesolevaks aastaks eelarvesse kavandatud raha  sotsiaalteenuste ostmiseks hooldekodudelt, vähekindlustatud perede laste laagrite ja teiste  ürituste korraldamiseks, Torma erivajadustega inimeste päevakeskuse tegevuskuludeks, töötute juhendaja töötasuks Sadala töötoas ja vastavate  ruumide ülalpidamiskuludeks. Jätkatakse ka tegevustoetuse maksmist  abipolitseinikele ja kauplusbussi doteerimist,” märkis Kaja Ivask.

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus