Torma POÜ ja Sadala Agro andsid noortele tööd

Mitmel pool üle Eesti korraldatakse tänavu suvel õpilasmalevaid, mis on noortele hea võimalus teenida raha, leida uusi sõpru ja sisustada huvitavalt vaba aega.

Juba kolmandat aastat oli meil, Torma valla noortel, võimalik osaleda Eesti Õpilasmalevas. Sel aastal oli tööandjaid meie mail kaks: Torma POÜ ja Sadala Agro. Seetõttu tegutses ka kaks malevarühma: Torma rühm, kuhu kuulus 20 malevlast, ja Sadala rühm 10 malevlasega.

Torma POÜ pakkus tööd oma viljakatel põldudel ja Sadala noored said tööd kivikorjajatena. Meie olime tööl viljapõllul – see oli üpris tore. Aeg läks ka kiiremini, sest räägiti anekdoote ja vesteldi. Ka meie kasvatajad olid päris toredad. Päeva meeldivamad osad olid söögiajad, sest nii häid sööke, kui teeb tädi Liivi, mujalt ei saa.

Koos käisime me ka ujumas, mängisime matkamänge, jalg- ja võrkpalli. Meile tõi palju kasu karjäärinõustamine. Saime teada, milline haridus ühes või teises ametis peab olema, milliste haiguste puhul millist tööd teha ei tohi või millised peaksid olema ühe hea töötaja iseloomujooned.

Malevas oli tore, sest meil oli mõnus seltskond, asjatundlikud kasvatajad ja head organisaatorid.

iii

SIRET TAMM, MARILIIS RAUD

blog comments powered by Disqus