Torma lasteaias “Linnutaja” renoveeriti tuulekojad

Torma lasteaia “Linnutaja” hoonel remonditi neli tuulekoda ning tööde lõpetamist tähistati muusikahommikuga.

Torma lasteaia direktori Kaja Ivaski sõnul oli lasteaiapere maja  tuulekodade remoti juba aastaid oodanud. “Ilmastik oli kolmekümne aasta vältel katusealuseid tugevalt räsinud. Remondi käigus vahetati tuulekodade põrandad, laed ja katused, betoonseinad kaeti puiduga, paigaldati vihmaveerennid. Nüüd on kogu hoone rõõmsalt kollast värvi ja koos oma liigirikka pargiga igati sobilik valla keskasulasse. Ehitajaks oli kohalik ettevõtja Mait Laurimäe, kes töötas koos poja Merlis Laurimäe ja abilise Jevgeni Zholoboviga. Töid rahastas Torma vald.”

Kaja Ivask rääkis, et ehitustööde piduliku lõpetamise tähistamiseks toimus lasteaia lipuväljakul ja pargis pidulik muusikahommik. Avamislinti lõikasid lasteaia kõige vanemad lapsed Laura Väli ja Mardi Õunmaa. Lapsed laulsid ja tantsisid, sõid piknikutoite, imetlesid oma ilusat maja.

“Tuulekodade renoveerimine ootas oma järjekorda juba pikka aega. Tänavu otsustati eraldada valla eelarvest vastavad vahendid. Kindlasti on üks eesmärk lasteaiahoone renoveerimisel muuta see energiasäästlikumaks. Selleks on vaja lisaks taastuvenergia kasutuselevõtmisele uuendada ventilatsiooni, remontida katus ja vundament. Ehituslike lahendustega paralleelselt tuleb tegelda lasteaia õueala korrastamisega. Töid jagub lasteaia juures aastateks,” ütles Torma vallavanem Triin Pärsim.

“Järgmise suurema tööna on lasteaias plaanis vedelkütusel töötava lokaalkatlamaja ümberehitamine odavamale kütuseliigile. Torma vald on Keskkonnainvesteeringute Keskusele esitanud vastava projekti,” lisas Kaja Ivask.

Torma lasteaia “Linnutaja” remont

*Lasteaiahoone valmis 1984

*2011 ehitise põhjalikum remont, CO2 kvoodi müügi ja Torma valla eelarve rahaga soojustati hoone, värviti fassaad. Siseruumid värvisid lasteaiatöötajad ja lapsevanemad. Vajalike materjalide saamiseks osales lasteaed Caparol Baltica Eesti filiaali kampaania Lihtne värvida” konkursil. Sponsoriteks olid ka mitmed Jõgevamaa ettevõtted

*2012 ja 2013 vahetati rühmaruumide põrandakatted, rahastas majandusministeerium. Torma valla rahaga nüüdisajastati valgustus

*2014 renoveeriti tuulekojad 

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus