Torma ja Mustvee võimaliku ühinemise arutelu lükkub edasi

Möödunud nädalal toimunud Torma vallavolikogu istungi päevakorras oli ka arutelu võimalikust ühinemisest Mustvee linnaga, mis jäi aga käsitlemata Mustvee esindaja puudumise tõttu.

„Mustvee linnavolikogus on olnud kõne all idee teha naaberomavalitsustele ettepanekud ühinemisläbirääkimiste alustamiseks. Kasepää ja Lohusuu vallast anti teada, et läbirääkimistest ei olda huvitatud. Torma vald oli aga nõus teema üle aru pidama, kuid vallavolikoguga läheme kohtuma siis, kui oleme ühinemiseks välja töötanud omapoolse konkreetse ja põhjaliku platvormi,” ütles Mustvee linnavolikogu esimees Jaan Rahuküla.

„Kui Mustvee ja Torma peaksid tulevikus ühise omavalitsuse moodustama, sobiks selle keskuseks hästi Torma, mis on kunagi olnud ka kihelkonnakeskus,” avaldas arvamust Torma vallavanem Riina Kull.  

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus