Töövõimetuspensioni saava töötaja põhipuhkus 35 kalendripäeva

Lugeja kirjutas, et hakkas eelmise aasta suvel saama töövõimetuspensioni, kuid puhkust sai 2014. aastal ainult 28 kalendripäeva. Ta tundis huvi, kas nii on õige. Tööinspektsiooni tööinspektor-jurist Liis Valdmets tõdes, et töölepingu seaduse paragrahv 57 kohaselt on töövõimetuspensioni või rahvapensioni töövõimetuse alusel saava töötaja iga-aastane põhipuhkus 35 kalendripäeva, kui töötaja ja tööandja ei ole leppinud kokku pikemas põhipuhkuses või kui seadus ei sätesta teisiti. Töövõimetuspensionäril on õigus saada kalendriaastas 35 kalendripäeva põhipuhkust ja seda sõltumata sellest, millal töövõimetuspension määrati.

Juhul, kui töövõimetuspensionäril on välja töötatud ja aegumata põhipuhkust, siis on tal seda õigus aegumistähtaja jooksul kasutada. Põhipuhkuse aegumist reguleerib töölepingu seaduse paragrahv 68 lõige kuus, mille kohaselt aegub põhipuhkuse nõue ühe aasta jooksul arvates selle kalendriaasta lõppemisest, mille eest puhkust arvestatakse.

Kui töötaja ei kasutanud 2014. kalendriaastal ära talle seadusega ette nähtud seitset lisapuhkepäeva, siis on tal need õigus ära kasutada enne selle kalendriaasta lõppu. Antud juhul on töötajal sel aastal puhkamiseks 42 (35+7) kalendripäeva.

Töölepinguseaduse paragrahv 66 lõige 1 kohaselt hüvitatakse puhkusetasu töövõimetuspensionäri põhipuhkuse 28 kalendripäeva ületav osa ehk seitse kalendripäeva tööandjale riigieelarvest.

blog comments powered by Disqus