Töötuskindlustusstaa?iga töötajate arv on kasvanud

Viimase 14 kuuga on suurenenud töötuskindlustushüvitise saamiseks vajalikku kindlustusstaa?i omavate kindlustatute arv 60 000 inimese ehk 11 protsendi võrra.
Kui 2005. aasta mais oli hüvitise saamiseks vajalik töötuskindlustusstaa? olemas 495 225 isikul, siis 2006. aasta augustis juba 554 980 inimesel. Hüvitisele õigust andva kindlustusstaa?iga isikute arvu kasv peegeldab tööhõive hüppelist suurenemist, mille peamiseks põhjuseks on kiire majanduskasv. Tänu tööturu väga heale olukorrale pole see seni toonud kaasa hüvitisesaajate arvu kasvu.

blog comments powered by Disqus