Tööturu poole kaldu

Paljud kõrgharidusega inimesed tulevad tänapäeval end täiendama kutseõppeasutustesse. Osalt sellepärast, et praktilisi teadmisi-oskusi saada, teisalt sellepärast, et nendes koolides õpetatakse tööjõuturul nõutud erialasid. Ei tasu imestada, kui magistrikraadiga keskealine inimene on ühel hetkel olukorras, kus senine eriala enam leiba ei anna. Kutseõppeasutuses omandatu aga lubab leiva peale isegi vorsti ja mõne aja pärast võib mõelda soovi korral ka oma firma asutamisele…

Koolipinki jõuavad praegu muidugi needki, kel pole kõrgkoolidiplomit. Peamine on tahe õppida. Õppima asudes pole midagi häbeneda, ühel ja samal kursusel võivad kõrvuti teadmisi omandada äsja koolipingist tulnu ning juba mitme lapselapse vanaema või vanaisa. Tänapäeval ongi elukestev õpe popp.

blog comments powered by Disqus