Töötukassa teeb koostööd tööandjatega

Jõgeva kultuurikeskuses peetud Töötukassa teabepäeval selgus, et maakonna tööandjatel on tekkinud arvestatav huvi töötuks jäänud inimeste töökeskkonda tagasi aitamise vastu.

Sissejuhatavas ettekandes märkis Töötukassa juhatuse esimees Meelis Paavel, et massilisi töökohakaotusi pole Jõgevamaal majanduskriisi ajal täheldatud. “Inimesed on hõivatud tööga põllumajanduse või mõne muu valdkonnaga tegelevates väikeettevõtetes. Suured tänud tööandjatele, kes pole kippunud töökohti likvideerima ja teevad kõik nende säilitamiseks,” ütles Paavel. 

Tööpraktika huvitab paljusid

Töötukassa Jõgevamaa osakonna juhataja Liina Võsaste märkis, et mitmed tööandjad on hakanud huvituma koostööst, mida pakume töötute inimeste tööpraktikal osalemiseks ning endale tööjõu leidmiseks. “Tööpraktika kestab kuni kaheksa tundi päevas ja kuni 40 tundi nädalas. 16-17-aastastele töötutele on vastav aeg maksimaalselt seitse tundi päevas ja 35 tundi nädalas. Töötu on tööpraktika sooritamise perioodil Töötukassas edasi registreeritud ja talle kehtivad edasi ka toetused ja ette nähtud hüvitised. Maksame   tööpraktikal osalejale ka stipendiumi 60 krooni päeva eest. Samuti on neil õigus saada sõidutoetust, milleks on 1.50 krooni kilomeetri kohta alates kodust kuni praktikakohani. Sõidutoetust makstakse nii isikliku sõiduauto kui ka ühistranspordi kasutamisel.

Juhendamistasu maksame aga tööandjale, kes otsustab ise, kui palju ta hüvitab inimese tööd, kes praktikat juhendas. Esimesel kuul makstakse juhendamistasu 100 protsenti, teisel aga 75 ja kolmandal neljandal kuul 50 protsenti vastavalt töölepinguseadusega kehtestatud töötasu alammäärast.” 

Koondatu saab abi

Palgatoetust saavad Liina Võsaste sõnul aga tööandjad, kes võtavad tööle vähemalt kuus kuud töötuna arvel olnud inimesi. “16-24-aastased töölevõetavad peaksid olema sel juhul töötuks registreeritud vähemalt kolm kuud,” täpsustas  ta.

Eesti Töötukassa peaspetsialist Maiken Sõrg, kelle pädevuses on töövahendus ja tööandjate teenused, rääkis teenustest, mida pakutakse koondamisolukordades. “Töötukassa on koondamisele reageerimise teenust pakkunud alates 2009. aasta 1. maist.  Lisaks minule tegelevad koondamiseteemaga Töötukassas viis inimest meie Tallinna, Tartu, Rakvere, Jõhvi ja Pärnu osakonnast. Kui tuleb koondada Jõgevamaal, on vastavaks kontaktisikuks Reet Treier.”

“Praegu kehtiva seaduse kohaselt tuleb kollektiivsetest koondamisest teavitada Töötukassat. Mul on aga väga hea meel selle üle, et üha enam pöördub meie poole ka tööandjaid,  kes pole kohustatud koondamistest teavitama, et saada meilt abi koondatavate murede leevendamisel. Tööandjaga on meie koostöö väga oluline seetõttu, et mitte keegi ei tea tööandjast paremini koondatava muresid ja vajadusi,” rõhutas Sõrg.

iii

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus