Töötukassa aasta tööandjaks tunnistati Jõgeva haigla

Töötukassa Jõgevamaa osakonna aasta tööandja tiitli pälvis Jõgeva haigla, aasta koostööpartneriks tunnistati Luua Metsanduskool ja aasta kohalikuks omavalitsuseks Puurmani vald.

Reedel sai haigla kätte tänukirja ja meene, Tallinnasse ei olnud õigel päeval neil kahjuks võimalik sõita. Töötukassa Jõgevamaa osakonna juhataja Liina Võsaste sõnul on Jõgeva haigla valmis andma ka vähenenud töövõimega isikutele võimalust ametitega tutvumiseks ja väljaõppeks.

Paindlikud sobiva koormuse leidmisel

“Nad on paindlikud pakutavate ametite lõikes töötajatele sobiva koormuse leidmisel. Toimib aktiivne kontakti hoidmine vajaduste edastamisel ja võimaluste leidmisel nii meie pöördumistele kui ettevõtte vajadustele. Ettevõte annab meile tagasisidet meie klientide kohta, mis on väga oluline, et klientidega edasi minna. Nad on valmis kasutama töötukassa teenuseid isikute väljaõppel ja värbamisel,” märkis Võsaste.

Sihtasutuse Jõgeva Haigla juhataja Peep Põdderi sõnul on nemad maakonna üks suuremaid tööandjaid. “Meil on ikka aeg ajalt töötajaid vaja,“ rääkis ta. Põdder tõi näiteks, et haigla leidis töötukassa abiga arhivaari, kes on haigla arhiivi ideaalselt korda teinud. “Nüüd räägime juba digitaliseerimisest,” lisas ta.

Töötukassa abiga on haigla leidnud hooldajaid, köögi abitöölisi, laborandi. Viimati näiteks leiti lausa tundidega uus laborant. “Meie eelmine laborant otsustas kolida pealinna, olime väga tõsise probleemi ees. Töötukassa abiga saime tööle noore inimese, kellel on magistrikraad keemias.”

Liina Võsaste on alati tööandjatele öelnud, et kui vajate spetsialisti, siis tasuks alati ka töötukassasse helistada, sest kunagi ei tea, kuidas info võib õigete inimesteni jõuda. Abi on ka ajalehes vabade töökohtade info avaldamisest, inimesed oskavad siis kohe töötukassast täpsemat teavet küsida.

Koostööpartneritega tihe suhtlemine

Koostöö kahe asutuse vahel läheb järjest tihedamaks, seetõttu soovib töötukassa lähiajal Jõgeva haiglaga ka koostöölepingu sõlmida. Liina Võsaste sõnul on koostööpartnerid need, kellega tehakse tihedat koostööd ja nad on alati eelistatud olukorras. “Kui tulevad uued teenused, siis on võimalik ka neid testida,” lisas ta.

Töötukassa Jõgevamaa osakonna tööandjate konsultant Maiu Veltbach ütles, et sageli saavad koostööpartnerid just aidata esmase tagasisidega. “Koostööpartnerid on need, kes mõtlevad meiega kaasa ja kellega koos saame meie mõelda, kuidas aidata.”

Peep Põdderi sõnul käib haigla personalimurede lahendamine juba mõnda aega nii, et kõigepealt küsitakse töötukassast kas neil on vastava kvalifikatsiooniga spetsialisti pakkuda.

Lahendustele orienteeritud omavalitsus

Jõgevamaa aasta koostööpartneriks tunnistati Luua Metsanduskool. “Neid iseloomustab avatud ja koostööle suunatud tegevus tööandjate vajadustest tulenevatele probleemidele lahenduste leidmisel. Nende koostöövalmidus ning lahendustele orienteeritus paistis välja Luual toimunud tööjõuvajaduse ühisarutelul Jõgevamaa puiduvaldkonna ettevõtjatega. Kool on valmis koostama ja pakkuma tööandja vajadustest lähtuvaid koolitusvõimalusi. Luua Metsanduskool on meile usaldusväärseks partneriks juba pikki aastaid,” tõdes Võsaste.

Aasta kohalikuks omavalitsuseks tunnistati Puurmani vald. “Vald hoolib oma inimestest. Valla sotsiaaltöö peaspetsialist Karmen Allev on meile asendamatuks koostööpartneriks olnud juba mitu aastat. Ta tunneb oma valla inimesi hästi ja on teadlik nende muredest. Nendega koostöös saame kliendi kohta infot, mis aitab kaasa efektiivsemate lahenduste leidmisele. Puurmani vald on lahendustele orienteeritud, koostöövalmis omavalitsus. Alati valmis meiega kaasa mõtlema. Kui on vaja, siis nad toetavad oma inimesi, kui vaja, utsitavad takka,” lisas Liina Võsaste.

Töötukassa tunnustas Tallinnas rahvusooper Estonia Valges saalis juba viiendat korda tööandjaid, kohalikke omavalitsusi ja koostööpartnereid, kellega on olnud hea koostöö inimeste tööle aitamisel. Parimate koostööpartnerite nimetamisel said kaasa rääkida kõik maakonnad.

Tunnustuse pälvinud said lisaks tänukirjale meene -puidust valmistatud putuka, millega on kaasas saatekiri. Selles kirjutab putukad valmistanud 26aastane Henri, kuidas tema terviseprobleem ei võimalda tal igapäevaselt tööl käia, kuid tänu vanemate ning töötukassa alustava ettevõtja toetusele sai ta oma ettevõtte luua ja seadmed soetada. Nüüd saab ta endale meelepärase tööga tegeleda nii, nagu tervis lubab ja elada oma kodus.

Jõgevamaa paremad

*Aasta tööandja 2016 – sihtasutus Jõgeva Haigla

*Aasta koostööpartner 2016 – Luua Metsanduskool

*Aasta kohalik omavalitsus – Puurmani vald

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus