Töötajate motiveeritus mõjutab töötulemusi

Töötaja ja tööandja on kaks igipõlist osapoolt, kellel mõlemal on töötulemustest ja motivatsioonist oma nägemus. Töötajale seostub töötahe loomulikult materiaalsete hüvedega ehk töötasuga. Usun, et meie hulgas pole kedagi, kes saaks öelda, et pole soovinud oma karjääri jooksul palgatõusu. Selles pole loomulikult midagi halba, kui aluseks võtta see, et töötaja pingutab palgatõusu nimel rohkem ning on tootlikum. Kuid kui töötasu on põhiline, miks lahkuvad töölt paljud hästi tasustatud töötajad?

Koolitustel küsin alati: “Kas oleksite nõus töötama 300-500€ suurema palga eest, kui saaksite pidevalt etteheiteid ning negatiivset tagasisidet nii tööandjalt kui ka töökaaslastelt?” Koolitustel osalejate vastustest võib üheselt järeldada, et töötasust suuremat rolli mängib töökeskkond. Meeldiv ja toetav töökeskkond lapib alati puudujääke töötasus, kuid sageli tuleb ette olukordi, kus puudu on mõlemast.

Loomulikult on ettevõtte eesmärgiks teenida tulu ning paljudel tööandjatel polegi võimalik töötasu tõsta, kuid tuleks meeles pidada, et hea sõna ja kiitus tugevdab meeskonda ning aitab raskustest üle saada.

Fakt on see, et 75 protsenti töötajatest  arvab, et neid ei tunnustata piisavalt. Kuid kui paljud julgevad seda tunnistada oma ülemusele? Vähene motiveeritus võib kajastuda näiteks klientidega suheldes viisakuse ja mõistvuse vähenemises või kadumises, lugupidamatuses tööandja ja/või kaastöötajate suhtes, aina pikemaks venivates kohvi- ja suitsupausides. Ilmselgelt on järgmisteks probleemideks suurenev kaadrivoolavus ja klientide usalduse kaotamine, mis omakorda veab alla ettevõtte majandustulemused. Motivatsioonipuudus on äärmiselt nakkav. Kui üks motivatsioonipuuduses töötaja ei täida oma kohustusi klientide ja teiste meeskonnaliikmete ees, võivad ka ülejäänud meeskonnaliikmed tema eeskujul tegutseda.  Tekib põhjendatud küsimus, kas klient on õnnelik ja rahulolev, kui teda teenindab oma töö, palga, kaastöötajatega rahulolematu töötaja. Vastus kõlab lihtsalt, aga samas julmalt: “Ei ole”.

Terviklik motiveeritus koosneb paljudest teguritest, nagu töökeskkond, töökaaslased, perekond, eneseusk, tervis, saavutused, tunnustus jms. Kuidas neid probleeme lahendada ja ennast või oma töötajaid taas edulainele sättida, sellest kirjutan järgmisel korral.

MADIS LOKOTAR, motivatsioonikoolituste koolitusjuht

blog comments powered by Disqus