Toomal uuritakse endiselt soid

Peaaegu sada ja kaks aastat tagasi soode kasutamiseks, sh nende kuivendamiseks rajatud keskus Tooma külas on aja jooksul muutunud ning kujunenud oluliseks looduskaitse ning looduslike soode teadusuuringute keskuseks.

Toomal tegutseb praegu EMHI (Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi) sooseire sektor. EMHI koostab ja edastab nõutavat meteoroloogilist ja hüdroloogilist teavet. Tooma sooseiresektor kuulub instituudi hüdroloogilisse vaatlusvõrku ning on terves Euroopas andmekogult ainulaadne märgalade uurimise keskus. Sektor kogub andmeid nii meteoroloogia kui hüdroloogia valdkonnas.

Hüdroloogiliste vaatluste käigus mõõdetakse pinnavee kõrgust. Samuti mõõdetakse voolava vee kogust kraavidest veepinna kõrguse ja voolu kiiruse järgi. Meteoroloogilised vaatlused toimuvad nii mineraalpinnasel kui soopinnasel. Andmeid kogutakse erinevatel kõrgustel õhutemperatuuri ja õhuniiskuse, tuule kiiruse ja suuna, sademete koguse ja tiheduse kohta. Mõõdetakse ka vee aurumist laukast ja rabapinnasest.

Meteoroloogiliste ja hüdroloogiliste andmete tulemusena on võimalik teada saada, kui palju vett pinnasesse juurde tuli, kui palju pinnas seda endas hoiab ning millisel määral vett jõgedesse ja järvedesse jõuab.

Tooma sooseiresektori vaatlusvõrgus kogutud andmeid kasutatakse peamiselt teadus- ja uurimistööks nii Eestis kui Euroopas, teiste seas on kasutanud Tooma sooseiresektori vaatlusandmeid ka Jõgeva sordiaretusinstituut.

i

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus