Töökohtade kaotamine on vale otsus

Isamaa ja Res Publica Liidu Riigikogu saadikurühm oli üks neid saadikurühmi, kes suhtus Reformierakonna ministri poolt tehtud ettepanekusse laiendada Eesti Energiale dotatsiooniskeemi küllalt suure skepsisega. Just meie lisasime sellesse ettepanekusse ka ajapiirangu, et seda mitte väga pikalt rakendada.


Nüüd, pool aastat hiljem on samadele inimestele saabunud selgus. Saadakse aru, et võib-olla see otsus, mis tehti, oli tehtud kiirustades ning mitte kõige rohkem selle üle järele mõeldes. Tagajärjed — küttekulude kasv, turu moonutamine — kõik see, millest räägiti, on nüüd jõudnud kohale.

Ja sellest ka räägitakse üsna palju ja aktiivselt. Ma ei saa aru,  kus see arusaamine siis varem oli? Kui nüüd kuuleme ja loeme neist probleemidest, mis Eesti ettevõtjatel on  ja mis ilmselt meid kõiki ja kogu Eesti riiki lähemal ajal veel ees ootavad, siis näib mulle, et võttes Eesti Energialt ära seda turgu moonutavat dotatsiooni, karistame me tegelikult sellega hoopis teisi ettevõtjaid. Seoses sellega tekivad tõsised probleemid kogu  Eesti riigil. Ehk oleme me jälle tegemas otsust, mis ei ole piisavalt läbi mõeldud ja mille tagajärgi me ei tea.

Mme võime ilusasti rääkida sellest, et töökohti nii palju ei kao, samal ajal on siiski selge, et meie tänase otsuse taustal kaob metsanduses töökohti. Sest kes see ikka tühja investeerib. Teiseks lükkuvad edasi või jäävad hoopis ära  mitmed investeeringud, mis olid plaanis ja mis oleksid loonud töökohti, nagu näiteks Pärnu Koostootmisjaam. Ma siiski loodan, et see nii ei lähe.

Saadame investoritele Eestis sõnumi, et meil siin kehtib põhimõte, kus mees annab sõna ja mees ka võtab selle  – ja kõik on kõige paremas korras. Sellest on kahju ja seetõttu on mul tõsine kahtlus, et nimetatud sätte juurde pöördume me veel tagasi ja et see säte vaidlustatakse Eesti ettevõtjate poolt, viidates ka Eesti enda poolt võetud rahvusvahelistele kohustustele. Sellel juhul võime me tõesti tagantjärele tõdeda, et näe, läks natuke viltu, ei mõelnud piisavalt.

Mulle tundub, et selline tarassbulbalik suhtumine, et mina olen su sigitanud ja mina su ka hävitan, pole tegelikult lihtsalt praktiline ja ma loodan, et see jääb Riigikogus tõesti viimaseks korraks. Juba praegu võib seega öelda klassikalise lause: “Tahtsime kõige paremat, aga välja tuli nagu alati”.

iii

MART LAAR, IRL esimees, Riigikogu liige

blog comments powered by Disqus