Tööandjatele selgitati  töölevõtmisega seonduvaid aspekte

Teisipäeval korraldas  sihtasutus Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus (JAEK) maavalitsuse saalis infotunni  tööandjatele, kus tutvustati  uusi võimalusi  töötajate värbamisel.  Teavet  jagasid  spetsialistid töötukassast, tööinspektsioonist ning maksu- ja tolliametist.


Infopäeva avas Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse juhataja Marve Millend. Töötukassa pakutavaid võimalusi tööandja toetamisel töötuna arvel olevate inimeste töölevõtmise korral tutvustasid töötukassa Jõgevamaa osakonna juhataja Liina Võsaste ja tööandjate konsultant Maiu Veltbach. Nad selgitasid mõisteid töövahendus,  proovitöö, tööpraktika, tööturukoolitus, palgatoetus, töötaja ümberõpe, kulude osaline hüvitamine ja teisigi kõnealuse valdkonnaga seotud termineid.  Võsaste ja Veltbach kutsusid tööandjaid  tegema vajalike töötajate leidmisel töötukassaga järjepidevat koostööd.

Tööinspektsiooni töösuhete nõustamistalituse tööinspektor –jurist Anne Simmulmann rääkis töölepingu sõlmimisest ning selgitas, mis vahe on töölepingul ja töövõtulepingul. Tema sõnul tuleb hilisemate arusaamatuste vältimiseks leping sõlmida kohe töösuhete tekkimise alguses.   Maksu- ja tolliametist jagas teavet peaspetsialist Jüri  Haamer, kes käsitles ka maksusoodustusi  puuetega inimeste värbamisel.

“Mul on töölevormistamisega pikaajalised kogemused, kuid alati on tarvis ennast täiendada, sest kordamine on tarkuse ema,” ütles sihtasutuse  Jõgeva Haigla personalijuht Olga Mägi.

“Praegu töötan ettevõttes üksi, kuid firma kasvab ja seega  tuleb mõelda mõne töötaja palkamisele. Sellepärast tulin teabepäevale silmaringi avardama,” lausus Torma valla firma Loov Energia eestvedaja Erika Aasa.

“Kuulsin infopäeval mõndagi uut. Iseäranis pakkus huvi töötukassa esindajate räägitu. Möödunud aastal algasid meie ettevõttel  seoses uute töötajate töölevõtmisega suhted töötukassaga, mis kindlasti edasi arenevad,” märkis Vudila Mängumaa juhatuse liige Piret Kaljagin.

“Tulin teabepäevale peamiselt selleks, et kavatsen ettevõttesse peagi ühe töötaja palgata,”  ütles osaühingu Undruk juhatuse liige Terje Paalits, kes on tuntud ka Siimu-Jaani talu perenaisena.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus