Tööandjate Keskliidu avaldus on ette valmistamata ja lohakas

Valitsusliidu eestseisus juhib tööandjate esindajate tähelepanu faktile, et ministeeriumides töötavate ametnike palk tõuseb järgmisel aastal keskmiselt 10,8 protsenti. Tööandjate Keskliidu avalduses mainitud 14 protsendist kõrgem palgatõus on kavandatud vaid hariduses ja sisejulgeolekus. Kindlasti ei saa nõustuda Tööandjate Keskliidu ettepanekuga kärpida haridussektori ja sisejulgeolekutöötajate palgatõusu.

Valitsusliit  juhib tööandjate tähelepanu asjaolule, et statistikaameti andmetel on tänavu esimest korda viimase 15 aasta vältel erasektoris keskmine palk kõrgem kui avalikus sektoris. Võrreldavate ametikohtade töötasu on erasektoris praegu rohkem kui 2000 krooni võrra suurem avaliku sektori palkadest. Ei saa lubada, et töötajad lahkuvad riigile tähtsates valdkondades erasektorisse ning valitsusliit tagab 2008. aasta palgatõusuga riigi konkurentsivõime tööjõuturul.

Valitsusliit kutsub tööandjaid üles tõstma töö tootlikkust erasektoris, sest see on hädavajalik Eesti majanduse konkurentsivõime tagamiseks. Statistikaameti andmetel on viimastel aastatel töötasud erasektoris tõusnud tootlikkusest tunduvalt kiiremini.

On vale süüdistada tänast valitsust selles, et eurole ei minda üle 2009. aastal, nagu seda tegi Tööandjate Keskliidu esindaja Enn Veskimägi ajakirjanduses esinedes. Võimulolev valitsus on ühemõtteliselt rääkinud eurole üleminekust mitte varem kui 2011. aastal.

Tööandjate keskliidu volikogu esimees Enn Veskimägi ütles neljapäevases ETV uudistesaates Aktuaalne Kaamera, et liit saadab koalitsiooninõukogule kirja, milles väidab, et rahandusminister Ivari Padar on teinud oma tööd riigieelarve koostamisel lohakalt ja tööandjaid on petetud.

Eelkõige teevad tööandjaile muret avaliku sektori palgad, aktsiisitõusud ning eurole ülemineku tähtaeg.

EIKI NESTOR,
Valitsusliidu eestseisuse liige, sotsiaaldemokraat

blog comments powered by Disqus