Toimus Eesti Harrastusteatrite Liidu üldkogu koosolek

Harrastusteatrite liidu üldkogu koosolek peeti 18. aprillil Tallinnas. Päevakord oli mahukas ja päevakava tihe.

Ülevaate 2008 a. tegevusest andis EHL-i tegevjuht Kristiina Oomer. Majandusaasta aruande, mille üldkogu ka kinnitas, esitas raamatupidaja Triinu Heinvars.

Päevakavas oli ka EHL-i põhikirja muutmine, sest liidu liikmeks astumiseks on soovi avaldanud ka eraisikud.  Leiti, et tegemist on siiski teatrite organisatsiooniga ja eraisikud sellesse kuuluda ei saa. Et põhikirja muutmine on juriidiliselt keeruline protseduur, siis delegeeriti see probleem lahendamiseks EHL-i näitejuhtide alaliidule.

Seejärel oli arutluse all 2009 a. tegevuskava ja harrastusteatrite riigifestivali reglemendi muutmine. Ka need päevakorrapunktid said läbi arutatud ja võib rahuloluga tõdeda, et vahepeal varjusumas olnud riigifestival toimub kõigest hoolimata taas 2010 a. jaanuaris Rakveres.

Täiesti juhuslikult toimus samal ajal Tallinnas Ülemaailmse Harrastusteatrite Liidu AITA-IATA töökoosolek, mis valmistab ette selle aasta augustis Monacos toimuvat ülemaailmset harrastusteatrite liidu kongressi ja festivali. Tallinnas asub AITA-IATA sekretariaat.

Seekord olid kohal meie katusorganisatsiooni president Paddy O`Dwyer ja asepresident Marja Laaksovista. President esines harrastusteatrite liidu üldkogule lühikese sõnavõtuga, peatudes pikemalt augustis Monacos toimuval kongressil ja festivalil. 1999 a. Marokos toimunud festivalil esindas Eestit Tabivere Harrastusteater.

Eesti Harrastusteatrite Liit ühendab endas 41 täiskasvanute teatritruppi, lisaks kooliteatrid. Jõgevamaad esindavad liidus Jõgeva Linna Teater, Palamuse Amatöörteater, Põltsamaa Ellunäod ja Tabivere Harrastusteater.

Harrastusnäitlejatel on loodetavasti ees tegus aasta, sest tänavu tähistab Eesti Harrastusteatrite Liit oma 20. aastapäeva.

iii

Rein Annuk, Tabivere Harrastusteatrist

blog comments powered by Disqus