Toetuste maksmise kord muutus

Teatavasti muudeti hiljuti toetuse maksmise korda puudega laste hooldajatele. Kui varem maksis seda  riik pensioniameti kaudu, siis nüüd on see kohustus pandud kohalikele omavalitsustele.

Põltsamaa valla sotsiaalnõuniku Anne Veirami sõnul kehtestab puudega laste hooldajatele makstava toetuse korra kohalik volikogu. Vastavat korda välja töötades võtsid sotsiaaltöötajad arvesse  seni vastavat toetust saanute arvu ja riigi poolt selleks otstarbeks eraldatud summasid. Põltsamaa vallas välja töötatud korra kohaselt tegi sotsiaalnõunik ettepaneku maksta toetust 3-18- aastaste sügava või raske puudega laste hooldajale. Erandkorras võib maksta toetust keskmise puudega lapse hooldajale. Toetust makstakse juhul, kui lapse hooldaja ei tööta. Probleeme toetuse saamisega võib tekkida ka riikliku pensioni saajal või hooldajal, kes viibib samaaegselt lapsehoolduspuhkusel. Lapsepuhkusel olija on nagunii teise lapsega kodus ja saab selle eest kompensatsiooni.

Seadus paneb vanematele kohustuse hoolitseda oma lapse eest sõltumata sellest, kas tegemist on terve või puudega lapsega. Sotsiaalnõuniku sõnul otsustati vallas, et  keskmise, raske või sügava puudega 3-16 aastase lapse hooldajale makstakse toetust 300 krooni kuus, mis tagab hooldajale ka ravi- ja pensionikindlustuse. Raske puudega 16-18 aastase lapse hooldajale makstakse toetust 240 krooni kuus ja sama vana sügava puudega lapse hooldajale 400 krooni kuus.

Vallavolikogu kehtestas puudega laste hooldajatele makstavate toetuste määrad sotsiaalnõuniku poolt välja pakutud suuruses.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus