Tervisetõendi kehtivuse lõppedes peatub mootorsõiduki juhtimisõigus

2011. aasta 1. jaanuaril jõustuva liiklusseaduse kohaselt peatub mootorsõiduki juhtimisõigus, kui juhiloa kehtivusaeg on lõppenud või saabub mootorsõidukijuhi järgmise tervisekontrolli tähtpäev. Neil, kes on läbinud tervisekontrolli enne 2009. aasta 7. juunit, arvestatakse tervisetõend kehtivaks kuni juhiloa kehtivuse lõpuni, sh juhul, kui isik on vahepeal juhiloa kaotanud ning liiklusregistri büroost uue saanud.

Eelnimetatud juhtudel peatub mootorsõiduki juhtimisõigus juhiloa või tervisetõendi kehtivuse lõpupäevale või järgmise tervisekontrolli läbimise tähtpäevale järgneval päeval.

30 päeva enne järgmise tervisekontrolli läbimise tähtpäeva saabumist saadab maanteeamet isiku soovil tema poolt esitatud mobiiltelefoni numbrile või elektroonilisele postiaadressile teate selle kohta, et isiku juhtimisõigus peatub järgmise tervisekontrolli läbimise tähtpäeval. Teavitusi saab tellida internetist eesti.ee kodanikuportaali vahendusel.

Mootorsõidukijuhi järgmise tervisekontrolli läbimise tähtpäeva saabumisel peatub mootorsõidukijuhi juhtimisõigus, kui isik ei esita hiljemalt nimetatud tähtpäeval maanteeametile uut tervisetõendit.

Need, kellel ei ole tervisetõendile kehtivuse lõppkuupäeva märgitud, peavad uue tervisetõendi esitama koos juhiloa vahetamisega. Oma tervisetõendi kehtivust saab kontrollida internetist aadressilt: paberivaba.ark.ee.

Tervisetõendi andmed, mis puuduvad liiklusregistrist (Paberivaba ARK keskkonnas andmed puuduvad) ja juhiluba ei ole taotletud hiljem kui 2009. aasta 7. juuni, kehtivad kuni juhiloa kehtivuse lõpuni.

Tervisetõendit ei pea sõidukijuht kaasas kandma, see tuleb  esitada maanteeameti liiklusregistri büroole.

i

Mootorsõiduki juht läbib üldjuhul tervisekontrolli iga kümne aasta järel. Iga viie aasta järel alates vanusest:
* üle 65-aastane A-, B- ja BE-kategooria ning nende alamkategooriate mootorsõiduki juht;
* üle 50-aastane C-, CE-, D- ja DE-kategooria ning nende alamkategooriate mootorsõiduki juht, T-kategooria traktori- ja liikurmasina juht, B-kategooria takso juht, A- ja B-kategooria alarmsõidukite juht ning mootorsõidukijuhtide õpetaja.
i

VALENTIN KEKIŠEV,

Jõgeva Politseijaoskonna juht

blog comments powered by Disqus