Tervisekuu Jõgeva Gümnaasiumis paljude külaliste ja harivate vestlustega

Kuigi olulisemad ettevõtmised tervisekuul on jäänud aastast aastasse samaks, on seda kuud igal aastal mõneti erinevalt tähistatud. Tänavusel tervisekuul osutati kõige enam tähelepanu tervisehoidlike teadmiste levitamisele.

Asjatundjaid erinevatelt aladelt

“Õppeaasta on jõudnud viimasesse veerandisse, õpilased ja õpetajad hakkavad väsima. Selline enesesse vaatamine ja oma tervise üle arupidamine aitab jõuda suvesse,” kõneles aprillist kui traditsioonilisest tervisekuust koolis inimeseõpetuse õpetaja Maimu Valdmann, kes on olnud ka iga-aastaste tervisekuu ettevõtmiste koordineerija ja korraldaja. “Seekord alustasime vestluste ja loengutega turvalisusest, sest iga inimene vajab kaitset ja kindlustunnet. Turvatunne võimaldab keskenduda õppimisele, laseb uinuda ja välja puhata. Inimesed saavad ise teha väga palju selleks, et tunda end turvaliselt ja kaitstult”.

Turvalisusest kõneles õpilastele Jõgeva linna politsei vanemkonstaabel Helmer Hallik. Noorsoopolitseinik konstaabel Marge Kimmel valgustas eelkõige uimastite teemat. Väga põhjalikult jagati teadmisi sellest, kuidas hoiduda suguhaigustest ja AIDSist, tunda end turvaliselt HI-viirusega nakatunud inimestega suheldes. Nendel teemadel esinesid Eesti Pereplaneerimise Liidu lektoritena Jõgeva Ühisgümnaasiumi sotsiaalpedagoog Silja Piir ning Tartu Ülikooli arstiteaduskonna tudengid Kaiti Redlich, Maris Keldrima, Mari-Liis Kumm ja Kätlin Otti. Loengutega nii nendel kui ka politseiteemadel olid haaratud kõik õpilased V – XII klassini. Nii üritati jagada võimalikult palju vajalikku informatsiooni ja mitmekülgseid teadmisi.

Südamenädala raames kohtus õpilastega Jõgeva haigla uus juhataja Peep Põdder, kes jagas vaimukalt ja köitvalt oma tähelepanekuid ning andis konkreetseid näpunäiteid, kuidas oma tervist paremini hoida saab. Jõgeva haiglaga jätkub koostöö edaspidigi. Õpilased külastavad haiglat ja neile tutvustatakse seal mitmeid ravivõimalusi.

Salatikonkurss ja teatejooks

Nii nagu igal aastal, korraldati ka tänavusel tervisekuul salatikonkurss “Minu lemmiksalat”. Tervislike salatite valmistamine õnnestus eriti hästi IV a klassi tüdrukutel Kätlinil ja Cärolynil ning Marisel ja Kätlinil VII b klassist. Traditsiooniliselt lõpetati tervisekuu tõrvikutega teatejooksuga. Seekordne teatejooks korraldati 29. aprillil stardi ja fini?iga Jõgeva kaubahalli ees. Kokku osales tänavusel teatejooksul kuus võistkonda ning jooksu võitjaks tuli kooli vilistlastest koosnenud võistkond.

VAIKE KÄOSAAR

blog comments powered by Disqus