Teenuse eest peab maksma

Linnavolinik seisab vahvalt oma inimeste huvide eest, kuid ta peab ka mõistma, et kui soovitakse teenust, siis peab selle ka keegi kinni maksma ja kuni ühtegi huvitatud osapoolt ei ole, siis ei saa me ka rääkida ootesaali kasutustingimuste muutmisest.

Raudteeseaduse paragrahv 58 lõige 2 punkt 2 kohaselt on reisijate teenindamiseks ehitiste kasutada andmine raudteeveo-ettevõtjale raudteeinfrastruktuuri kasutamisel lisateenus, mille eest võetav tasu ei sisaldu põhiteenuses.

Raudteeseaduse paragrahv 59 lõige 6 kohaselt on raudteeveo-ettevõtjal õigus tellida lisateenuseid vastavalt vajadusele, kusjuures osutatud teenuse eest arvestatakse tasu vastavalt raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja ja raudteeveo-ettevõtja vahelisele kokkuleppele.

Kui Edelaraudtee on seisukohal, et nemad on reisijate teenindamiseks elementaarse teinud, siis on see nende valik ja õigus. Näiteks Tartu või Narva linnavalitsus on võtnud vaksalite ootesaalide teema enda lahendada ja kanda.

Ja pole ka imestada, sest bussijaamad on ju enamuses omavalitsuste rida ja mille poolest erineb üks ootesaal teisest?

Seega kordan veelkord, et seni, kuni pole ühtegi partnerit, kes oleks teenusest selliselt huvitatud, et võtaks kulud kanda, seni ei muutu midagi.

URMAS GLASE, Eesti Raudtee avalike suhete juht

blog comments powered by Disqus