Teeme lastetoetused paremaks

Peaminister Ansip esitles hiljuti lastetoetuste reformi plaani, mille eesmärk on toetada senisest palju suurema summaga neid lapsi ja peresid, kes seda kõige rohkem vajavad. Alljärgnevalt kirjeldan reformiplaani detaile ning kutsun üles arutelule, kuidas toetustesummat suurendada.  

Kui täna on esimese ja teise lapse toetus Eestis 19 eurot ja alates kolmandast lapsest 57 eurot, siis Reformierakonna üldkogul avalikustatud plaani järgi saaksid enim toetamist vajavate perede lapsed vastavalt 40 (esimene ja teine) või 115 eurot (alates pere kolmandast lapsest). Selleks kelleltki teiselt toetust vähemaks või ära ei võeta

Põhjusi, miks keskenduda abivajajatele ja tõsta summat jõuliselt on mitu.  

Esiteks soovime vähendada vaesusriskis elavate laste arvu ning seetõttu maksame tulevikus suuremat toetust suhtelise vaesuspiiri järgi. Lihtsalt öeldes on suhteline vaesus kokkuleppeline ja ajas muutuv. Kui ühiskond muutub jõukamaks, tõuseb vastavalt ka suhtelise vaesuse piir.

Täna on see piir kolmeliikmelisel (ühe lapsega) perel umbes  600€ kuus, alla selle teeniv pere saaks tulevikus juba suuremat lapsetoetust. Suurem toetus tähendaks abivajavatele peredele sadu eurosid aastas rohkem, näiteks kolmelapselise pere puhul ligi 1200 eurot.

Teiseks tahame väärtustada kolmanda lapse sündi perre. Kolmandal lapsel on edaspidi kolm korda suurem toetus – siiani 57, tulevikus 115 eurot. Kui igas eesti peres kasvaks kolm last, ei peaks me muretsema rahvaarvu kahanemise pärast. Paraku on reaalsus teistsugune ning kolme last pole kuigi paljudes peredes.  

Kolmandaks soovime riigi alati piiratud vahendeid võimalikult sihipäraselt kasutada. Kui valik on tõsta kõigil toetust 4-5 euro võrra või abivajavatel peredel 21 euro võrra, siis on selge, et 21 eurot läheb sinna, kus seda rohkem vajatakse. Ülejäänutel toetuse suurus ei muutuks – plaani kelleltki toetust ära võtta ei ole. Loomulikult tahaks iga poliitik olla lahke ning lubada rohkem ja kõigile, aga aus ja vastutustundlik on hoida lubadused võimalustega kooskõlas.

Ja lõpuks – mis seal salata – absoluutselt kõigile palju suurema toetuse maksmine ei ole maksumaksja rahakotile lihtsalt jõukohane ning perede maksukoormuse tõstmine selleks, et osa maksutõusust toetusena tagasi kanda (sotside ettepanek) ei ole samuti kuigi loogiline. 

i

TAAVI RÕIVAS, riigikogu liige, Reformierakond

blog comments powered by Disqus