Teeme ennast nähtavaks

Käes on aastaaeg, mis on liikluses kõige ohtlikum. Mitmed teelõigud on kaetud libeda musta jääga ning nähtavus on oluliselt halvenenud kohtades, kus puudub pimeda ajal valgustus. Et vältida liiklusõnnetusi, tuletan meelde olulisemad nõuded, mida täites saaksime koos ära hoida mitmeid liiklusohtlikke olukordi.

Hea lapsevanem, tunne ja täida liikluseeskirja ning õpeta seda ka oma lastele. Halva nähtavuse korral või pimeda ajal kõnniteeta ja valgustamata teel liikudes peab jalakäija kasutama helkurit või süüdatud laternat. Nõue ei kehti ainult valgustamata maanteel, vaid ka niisugusel linna või asula tänaval, kus puudub kõnnitee.

Liikuge sõidutee vasakus servas

Eriti raske on juhil jalakäijat märgata vastutuleva sõiduki tulede valgel. Tehke ennast nähtavaks. Kahesuunalisel asulavälisel teel, kus puudub kõnnitee, peab jalakäija kindlasti liikuma sõidutee vasaku ääre lähedal.

Lisaks sellele tuletan meelde, et last ei tohi jalgrattaga teele lubada enne, kui nii vanus kui ka sõiduoskus on piisavad. Alla 10-aastastel lastel on seadusega keelatud jalgrattaga sõiduteel sõitmine. Hoolitseda tuleks ka selle eest, et laps sõidaks jalgrattaga ohutus kohas ning kannaks kiivrit.

Jalgrattal peab olema töökorras pidur ja signaalkell, lisaks sellele peab vähemalt ühe ratta mõlemal küljel olema kollane helkur, pimeda ajal või halva nähtavuse korral sõites ka ees valge ja taga punane tuli.

Helkurita jalakäijale 600-kroonine trahv

Politsei viib läbi politseioperatsioone, mis on suunatud pimeda ajal liikluseeskirja nõuete täitmise kontrollimiseks jalakäijate ja jalgratturite poolt. Helkurita pimeda ajal kõndimise eest võib karistada kuni 600 kroonise rahatrahviga. Politsei siiski esimesel korral rikkujale trahvi ei tee, vaid selgitab helkuri vajadust ja piirdub hoiatusega.

Samuti peavad kõik mootorsõidukijuhid enne sõidu alustamist kontrollima, et kõik valgustid oleksid töökorras.

IVO PLOOM,
Lõuna liiklustalituse Jõgeva liiklusjärelevalve grupp

blog comments powered by Disqus