Tartu Ülikooli suvekursustele on oodatud kõik õpihimulised

Tartu Ülikooli Suveülikool tegutseb alates 2000. aastast ja on iga aastaga laienenud. Suveprogramm on mõeldud kõigile, kel soovi ja tahet koguda ainepunkte, ennast erialaselt täiendada, leida uusi ideid töövaldkonna arendamiseks ja töö tulemuslikkuse tõstmiseks või saada lisateadmisi huvipakkuvas valdkonnas.

Mõnusas suvises meeleolus on lisaks teadmiste omandamisele võimalik leida uusi tuttavaid ja koostööpartnereid ning jagada saadud kogemusi kolleegidega. 

Kursused Eesti erinevates paikades

Suveülikooli kursuste pakkumises on tänavu traditsioonilisi maali-, keele- ja juhtimiskoolitusi, aga ka palju uusi ja põnevaid kursusi. Huvitavamad neist on kindlasti Karjäär isiksuse arengu toetajana; Mina, minu imago ja maine; Mõjus suhtlemine organisatsioonis ning Värvimine taimedega. Traditsiooniliselt toimub kursusi Eestimaa erinevates paikades. Põhiliseks õppimispaigaks on küll Tartu, kuid kursusi toimub ka Tallinnas, Viljandis ja Narvas ning mitmetes looduskaunites kohtades.

2002. aastast on Rahvusvahelise Suveülikooli kaubamärgi alla koondunud välismaalastele suunatud keelekursused, millele 2006. aasta suvel lisandusid sotsiaalteaduste valdkonna kursused.

Viimase viie aastaga on Suveülikoolis ja Rahvusvahelises Suveülikoolis osalejate arv kasvanud ligikaudu neli korda. 2008. aasta suvekursustele on oodata juba enam kui 1000 õppijat. 2007. aastal oli Rahvusvahelises Suveülikoolis õppijaid rekordiliselt 23 erinevast riigist. Kaugeimad riigid on siiani olnud Jaapan ja Austraalia.

Traditsioonilistele eesti ja vene keele kursustele lisaks toimuvad sotsiaalteaduste valdkonna koolitused käsitlevad ennekõike Euroopa Liidu arengut, uute liikmesriikide majandus- ja ärikeskkonda ning Venemaa välispoliitikat puudutavaid teemasid. Kursusel osalejad liiguvad Eestis ringi. Õppetöö toimub Tartus, Tallinnas ja Pärnus. Õppejõud on nii Tartu Ülikooli professorid kui ka tuntud poliitikud ja ühiskonnategelased väljastpoolt ülikooli.

Õigusteaduse valdkonnas on kolmel aastal viidud läbi kursust Euroopa rahvusvaheliste kohtute menetlustest, kus õppejõudude hulgas on olnud Euroopa Ühenduse Kohtu kohtunikud. 

Ühisprogrammid teiste kõrgkoolidega

Alates 2007. aastast korraldatakse Tartu Ülikooli Rahvusvahelise Suveülikooli raames ka ühisprogramme Peterburi Riikliku Ülikooli ning Kiiev-Mohyla Akadeemiaga, kus õppetööd korraldavad kõik kolm ülikooli. Koolitusel osalejad viibivad kolme nädala jooksul kolmes riigis – Eestis, Venemaal ning Ukrainas.

Koostöös partnerülikoolidega Ameerika Ühendriikidest on välja töötatud lühikursused, kus osalevad peamiselt partnerülikooli üliõpilased ning õppetöö viiakse läbi nii Tartu Ülikooli kui ka partneri õppejõudude poolt. Lühiprogrammide partnerite hulgas on seitse ülikooli, mis kuuluvad Shanghai Jiatong Ülikooli poolt koostatud maailma 500 tippülikooli nimekirja.

Lisaks akadeemilisele poolele korraldatakse rahvusvahelistel kursustel osalejatele ka kohtumisi tuntud ühiskonnategelastega ja toimub huvipakkuv kultuuriprogramm.

Suvekursustel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine tähtajaga 10. juuni 2008. Vabade kohtade olemasolul saab kursusega liituda ka hiljem. Koolituse läbinud saavad Tartu Ülikooli tunnistuse koos hinnetelehega. Saadud ainepunkte on võimalik kasutada kõrgkoolide õppekavade täitmisel.

ÜLLE KESLI,

Tartu Ülikooli avatud ülikooli keskuse täienduskoolitustalituse juhataja

blog comments powered by Disqus