Tarbijakaitseamet ühendatakse Tehnilise Järelevalve Ametiga

Riigikogu võttis teisipäeval vastu seaduse, millega Tarbijakaitseamet ühendatakse Tehnilise Järelevalve Ametiga. Ametite ühendamise eesmärk on tugevdada riikliku tarbijakeskkonna ning turu- ja ohutusjärelevalve võimekust, tuues kompetentsid ühte majja kokku.


Tarbijakaitseameti liitmine Tehnilise Järelevalve Ametiga võimaldab majandus- ja taristuminister Kadri Simsoni sõnul tõhustada riigi tuge nii tarbijate õiguste eest seismisel kui ka ettevõtjatele partneriks olemisel ja turu reguleerimisel. „Mõlema ameti töö sisuks on turu järelevalve ning meeskondade ühte majja koondamisel on võimalik tõsta majandustegevuste järelevalve võimekust, avalike teenuste pakkumist ja lihtsustada inimeste suhtlust riigiga,“ kommenteeris minister ametite ühendamisest tõusvat kasu.

Ühendamet alustab tööd tuleva aasta 1. jaanuaril ja jääb täitma kõiki seni kahel asutusel olnud ülesandeid. Ühendametit asub juhtima Tehnilise Järelevalve Ameti praegune peadirektor Kaur Kajak. „Ühendametile seatud eesmärgid ja oodatavad kasutegurid on laiapõhjalised ja kõiki osapooli arvestavad. Meie tegevuse visiooniks saab olema ühelt poolt kvaliteetne, usaldusväärne ja ohutu elukeskkond ning teisalt avalike teenuste senisest parem kättesaadavus ja kasutusmugavus nii tarbijale kui ettevõtjale. Kõige selle saavutamiseks pean ühendameti juhina esmaseks väljakutseks sünergia ja parimate koostöö- ning juhtimismudelite loomist oma meeskonnas. See on edukuse ja jätkusuutlikkuse üks võtmetegur,“ lisas Kajak.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus