Tarbija võib sideteenuse lepingu selle muudatuste tõttu üles öelda

Tarbijakaitseamet tuletab inimestele meelde, et kui sideettevõtja muudab tarbijaga sõlmitud sideteenuse lepingu tingimusi, siis on tarbijal õigus leping üles öelda, kui ta ei ole muudatustega nõus.

Elektroonilise side seaduse kohaselt peab sideettevõtja tarbijat teavitama sideteenuse lepingu muutmise kavatsusest vähemalt üks kuu ette ning esitama teates selgitused selle kohta, et tarbijal on õigus muudatustega mittenõustumise korral leping üles öelda. Tarbija teavitamiseks võib sideettevõtja avaldada teate oma veebilehel või veebilehe puudumisel vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes.

Tarbijal tuleb seejärel teha valik, kas ta nõustub uute tingimustega või ütleb lepingu üles enne uute tingimuste jõustumist ja valib endale sobivama sideteenuse pakkuja. Kui tarbija otsustab lepingu üles öelda seoses selle muutmisega sideettevõtja poolt, ei ole sideettevõtjal õigust temalt leppetrahvi nõuda.

Juhul, kui sideettevõtja esitab siiski tarbijale leppetrahvi tasumise nõude, tuleb tarbijal esitada ettevõtjale kirjalik kaebus. Kui tarbija 15 päeva jooksul ettevõtjalt kaebusele vastust ei saa või pole saadud vastusega rahul, siis on tal õigus esitada kaebus tarbijakaitseametile, ameti kaudu tarbijakaebuste komisjonile või kohtule.


KADRI PAUL, tarbijakaitseameti kommunikatsiooniekspert

blog comments powered by Disqus