Taotlus Põltsamaa-Annikvere jalg- ja jalgrattatee rahastamiseks esitatakse aprillis

Viimasel Põltsamaa vallavolikogu istungil oli juttu Põltsamaa linnast Põltsamaa, valda Annikvere külani, ulatuva jalg- ja jalgrattatee rajamisest. Põltsamaa valla piiresse plaanitav kergliiklustee saab jätkuks Põltsamaa kesklinnast Vana-Tartu maantee ääres kulgevale jalg- ja jalgrattateele.

Põltsamaa vallavolikogule oli esitatud eelnõu, mille kohaselt Põltsamaa vald peab tagama 15 protsendilise omaosaluse. Põltsamaa vallavalitsuse arendusnõunik Arvi Põldaas lausus, et 10. aprilliks plaanitakse Põltsamaa valla poolt esitada EAS-ile taotlus kõnealuse kergliiklustee ehitamise rahastamiseks piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetuse raames, kus omaosaluse miinimummäär peab olema vähemalt 15 protsenti.

Arvi Põldaas lausus, et taotlus EAS-ile esitamiseks on ette valmistatud. Põltsamaa-Annikvere jalg- ja jalgrattatee plaanitakse välja ehitada Põltsamaa linna piirist Umbusi tee ristmikuni ja selle pikkuseks saab olema 2895 meetrit. Plaanitav kergliiklustee rajatakse aastatel 2017-2018. Projektile on tehtud ekspertiis, mis tuvastas projektis teatud puudusi, mis peavad saama kõrvaldatud märtsikuu lõpuks. Arvi Põldaas lausus, et projekt paberkandjal on Põltsamaa vallavalitsuses olemas ja soovi korral on võimalik sellega tutvuda. Põltsamaa vallavolikogu esimees Indrek Eensalu pani hääletusele ettepaneku Põltsamaa linna piirist Umbusi tee ristmikuni plaanitava jalg- ja jalgrattatee ehitamise 15 protsendilise omaosaluse tagamiseks kontrolleelarve kohaselt summas kuni 96 163 eurot. Põltsamaa vallavolikogu liikmed toetasid plaanitava kergtee rajamise omaosaluse tagamist eelnõus märgitud summas.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus