Tänavu alustatakse Tabivere rahvamaja ehitamisega

Tabivere vallavanema Aare Aunapi sõnul kulutatakse kultuurile ja vaba aja veetmisele 4,6 miljonit krooni, millest 2,2 miljonit on plaanitud Tabivere rahvamaja ehituse alustamiseks.

Vallavolikogu esimehe Kajar Lemberi sõnul on rahvamaja ehitamise riigihange kavas välja kuulutada juba kevadel ja aasta teisel poolel peaks töödega reaalselt ka alustatama.

Teatavasti põles aastaid tagasi vana rahvamaja maha ja vallas tegutsevad ringid jäid nii-öelda lageda taeva alla. Uus kultuuritempel tuleb kaua tühjana ning räämas seisnud endisse kauplusehoonesse. Kajar Lemberi sõnul peaks pärast rahvamaja valmimist paranema ka kogu aleviku üldilme.

2004. aastal jätkatakse noortekeskuse hoone renoveerimisega. Vald ostis aastaid tagasi Tabivere tuuliku ning andis selle kohaliku noorteühingu kasutusse. 2003. aastal vahetati tuulikul välja aknad ja tiivad. Tänavu vahetatakse katus, tuuakse hooneni soojatrass ning alustatakse jõudumööda sisetöödega. Noortekeskuse tegevuseks ja tuuliku renoveerimise jätkamiseks on valla eelarvest eraldatud 135 000 krooni, millele noored ise projektidega lisaraha hankima peaksid.

Kokku kulutatakse vaba aja veetmisele ja spordiürituste rahastamisele 380 000 krooni. Volikogu esimehe Kajar Lemberi teatel alustatakse kevadel ka Tabivere supelranna laiendamisega, milleks on eelarvest eraldatud 40 000 krooni.

Seltsitegevuse toetamiseks eraldati 215 000 krooni. Sellest summast rahastatakse samuti Tabivere valla kolme raamatukogu ja kahe rahvamaja tegevust. Volikogu eraldas veel Tabivere vallamuuseumi katuse väljavahetamiseks 200 000 krooni.

Kuna kogu katuse väljavahetamiseks jääb eelarverahast väheseks, siis on plaanis taotleda lisaraha projektidega.

Pärast pikki arutelusid otsustati, et alustatakse ka Maarja kalmistu korrastamisega. Tänavu on peamiseks eesmärgiks üldise heakorra parandamine ja kui õnnestub projektidest lisaraha saada, pannakse ka kabelihoonele nurgakivi.

Kajar Lemberi sõnul peaksid Elistvere Loomapargi tegevuse laiendamiseks vajalikud vahendid tulema riigieelarvest. Vald toetab omalt poolt loomaparki 90 000 krooniga.

“Valla eelarvesse laekuvate maksude ja tulude arvestamisel on lähtutud peamiselt tulude prognoosidest ning maksude ja tulude laekumise dünaamikast,” märkis vallavanem Aare Aunap.

Lisaks eeltoodule on eelarve kulud suuremate tegevusalade järgi: 2,4 miljonit krooni üldvalitsemisele, 2,2 miljonit krooni üldistele majandus- ja 2,2 miljonit krooni sotsiaalkaitsekuludele.

Aare Aunapi andmetel läheb miljon krooni toimetulekutoetuste väljamaksmiseks ja 580 000 krooni hooldekodu ülalpidamiseks.

Kajar Lemberi sõnul suurendatakse hooldekodus voodikohtade arvu. Lisaks olemasolevale 25 kohale tuleb sinna juurde 12 kohta, neist osa juurdeehitise arvelt. Selleks on eelarves ette nähtud 200 000 krooni, koostööd tehakse ka naaberomavalitsustega.

Valla ja koolide arvutipargi uuendamiseks ning infotehnoloogia edasiarendamiseks kulutatakse kokku 140 000 krooni, millest 50 000 krooni läheb koolidele.

Teatavasti asuvad Tabivere vallas kaks kooli ? Maarja Põhikool ja Tabivere Gümnaasium.

“Nende rahastamise küsimuste arutamisel kerkis teravalt päevakorda koolide jätkusuutlikkuse teema. Oleme endiselt seisukohal, et Tabivere valda jääb kaks kooli ja omavalitsusjuhid teeb omalt poolt kõik neist oleneva, et mõlemad koolid saaksid ka tulevikus oma tegevust edukalt jätkata,” tähendas vallavolikogu esimees Kajar Lember.

“Valla eelarve koostamisel on jälgitud eelkõige omavalitsustele seaduste ja lepingutega pandud kohustuste täitmiseks vajaminevat. Niisiis peaks äsjakinnitatud eelarve kindlustama valla asutuste tegutsemise ja ei tohiks samuti pidurdada valla inimeste traditsioonilist tegevust nii vallas kui väljaspool seda. Eelarve koostamisel ei ole unustatud ka neid tegevusi, mis inimeste tuju hea ja tervise korras hoiavad. Mis puutub aga eelarve reaalsusse, siis on see jätkuvalt muutuv mõiste. Vallal puudub ju hetkel tegelik ülevaade neist tuludest, mis sõltuvad riigi poolt omavalitsustele jaotatavast tulumaksust,” kommenteeris vallavanem Aare Aunap.

RAIVO SIHVER

blog comments powered by Disqus