Tänavate alune maa taotletakse munitsipaalomandisse

Teisipäeval peetud Põltsamaa linnavolikgu istungil oli volikogule esitatud eelnõu, mille kohaselt sooviti taotleda munitsipaalomandisse mitmete Põltsamaa linna tänavate alune maa.

Põltsamaa linnavalitsuse maanõuniku Gerli Aimla sõnul on tänavate alune maa reformimata riigimaa, seega peaks neid  tänavaid hooldama riik. Nii see aga tegelikult ei ole ja tänavate hooldamisega tegeleb Põltsamaa linn. Seetõttu oleks igati põhjendatud, et Põltsamaa linna tänavate alune maa kuuluks munitsipaalomandisse. Gerli Aimla märkis, et ei tea Eestis teist sellist linna, kus 95 protsenti tänavatest asuks reformimata riigimaal. Põltsamaal on eelnevatel aastatel munitsipaliseeritud kõigest viie-kuue tänava alune maa. Gerli Aimla lisas eelnõule ka omapoolse selgituse, miks sellesse eelnõusse ei lisatud taotlust mõnede linna tänavate munitsipaalomandisse taotlemiseks.

Põltsamaa linnavolikogu arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimehe Margi Eini sõnul arutati seda teemat ka komisjoni koosolekul ja neil tõstatus küsimus, miks siiani on ainult väga väike osa Põltsamaa linna tänavatest munitsipaalomandisse taotletud, ehkki maareform on juba lõppenud. Arengu- ja ettevõtluskomisjon toetas eelnõus esitatud tänavate taotlemist Põltsamaa linna munitsipaalomandisse. Sama meelt olid ka kõik Põltsamaa linnavolikogu liikmed.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus