Tänane ajaleht õhtuks postkastis

Põltsamaal valitseb juba mõnda aega segadus seoses kohaliku lehekandega. Ajalehe tellinud inimesed helistavad sageli ka vallavalitsusse, soovides teada, mis on juhtunud, et ajaleht alles ilmumise päeva õhtuks postkasti jõuab.


Põltsamaa vallavalitsuse teabespetsialisti Taimi Rao sõnul on temale teadaolevalt Põltsamaa postkontoris koondatud kuus inimest ja alates sellest hetkest valitseb lehekandes suur segadus. Temalegi on umbes kümme korda selle teema tõttu helistatud. Inimesed on pahased, et lehed alles õhtul postkasti jõuavad ning lisavad sinna juurde, et mis mõtet on lehti tellida kui need alles õhtul kätte toimetatakse. Pealegi veel tänasel infoajastul, mil uudised ei vanane mitte päevade, vaid lausa tundidega. Omniva AS-ile on tehtud seoses lehe laiali kandega päringuid, aga vastust ei ole saadud.

Jaotuskeskuses napib tööjõudu

„Ajalehed tuuakse kõigepealt Jõgevale ja siit saadame Põltsamaa lehed sinna edasi. Seal ajalehed sorteeritakse, valmistatakse kanne ette ja seejärel kantakse lehed laiali. Varem läks post otse Põltsamaale, aga nüüd jõuavad ajalehed siit Põltsamaale pool seitse hommikul ja ülejäänud post seitsme paiku. Põltsamaa piirkondlik ajaleht Vali Uudised jõuab meile eelmisel õhtul, teised ajalehed alles öösel,“ rääkis Jõgeva jaotuskeskuse juhataja Lilian Olgo. Jõgeva jaotuskeskuse juhataja loodab, et nad leiavad kiiresti Põltsamaa jaotuskeskusesse vajalikud töötajad ning lehekandes valitsev probleem leiab lahenduse.

„Põltsamaa probleem seisneb selles, et seal ei ole piisavalt posti töötlevaid inimesi. Paraku ei tunne keegi ka selle töö tegemise vastu huvi. Seetõttu teeme oma tööd nii nagu jõuame ja teha suudame. Probleem on just Põltsamaa linnas, ülejäänud maakonda see ei puuduta,“ rääkis Põltsamaal tekkinud probleemist Lilian Olgo.

Põltsamaa raamatukogu direktori Rutt Rimmeli sõnul lootsid nad, et olukord mõne päevaga laheneb, sest olid teadlikud Omnivas ette võetud ümberkorraldustest. Alguses hakkasid lehed saabuma ühe-kahe paiku päeval, ühel päeval jõudsid ajalehed raamatukokku lausa pool viis. Praeguseks on niisugune olukord kestnud umbes kolm nädalat. „Inimesed ei taha enam õhtuks kohale jõudnud lehti lugedagi, mille uudisväärtus on juba möödas. Meil pole mõtet enam ajalehti tellida, kui need alles õhtuks kohale jõuavad. Praegune olukord ei ole ju normaalne,“ arutles Rimmel. Inimesed istuvad ja ootavad ajalehti raamatukogus tundide viisi, aga raamatukogutöötajad neile tekkinud olukorra kohta infot jagada ei oska.

Kande ümber korraldamine põhjustas segaduse

Omniva meediasuhete spetsialisti Mattias Kaivu sõnul ei ole posti hilisem jõudmine seotud mitte töötajate koondamisega, vaid tuleneb praegusest kande ümberkorraldusest. „Esiteks nõuavad muudatused harjumist ka töötajatelt, teiseks tuleb iga muudatuse käigus välja kohti, mida saab paremini teha,“ rääkis Kaiv.

Meediasuhete spetsialisti sõnul on suurimaks Põltsamaa piirkonda viimasel ajal mõjutanud muudatuseks olnud Põltsamaa jaotuspunkti sulgemine ning sellega kaasnenud kanderingide muudatus. Viimane omakorda tähendab, et muutub osade klientide posti kättesaamise kellaaeg.

„Ajalehtede ja kirjade konkreetsesse postkasti jõudmise kellaaeg sõltub sellest, kas antud aadress asub kanderingi alguses või lõpus – paratamatult ei saa kõik kliendid olla esimesed, kes oma posti kätte saavad. Kanderingide muudatus tähendab, et mõni aadress võib hakata saama posti varasemast kellaajast varem, teised jällegi hiljem. Kogupildis toimub kanne endiselt lubatud kellaajavahemikus,“ selgitas Mattias Kaiv Põltsamaa linna postikandes tekkinud segadust.

„Post liigub üle kogu Eesti läbi kohalike jaotuskeskuste, mida on Eestis kokku kuusteist. Põltsamaad teenindab Jõgeval asuv jaotuskeskus. Selline posti liikumise viis tagab kogupildis posti kõige kiirema ning efektiivsema liikumise. Raamatukogu külastajaid ootavad edaspidi endiselt värsked lehed, sest raamatukogu vajadustega arvestades tegime kandes täiendava muudatuse ning lehed jõuavad sinna sellest nädalast hommikul kella üheksa paiku. Põltsamaa vallavalitsusele oleme samuti omapoolse vastuse ja selgituse saatnud.“

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus