Täiskasvanud Õppija Nädalal selgitatakse välja parim õppija

Tublimad selgitatakse nii organisatsioonide ja firmade siseselt, maakondade kaupa kui vabariiklikult. Silmapaistvamaid õppijaid, koolitajaid, organisatsioone ja omavalitsusi võivad piirkondlikuks tunnustamiseks esitada kõik juriidilised ja füüsilised isikud. Nimetust saavad taotleda isikud ja organisatsioonid ka ise (kahe soovitaja ja nende kontaktandmete olemasolul). Kandidaatide saab esitada tunnustamiseks kuni 16. septembrini Jõgeva Maavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonnale. Vabariiklikuks tunnustamiseks esitab iga maakond eelpool nimetatud kategooriatest ühe kandidaadi, kelle hulgast valib aasta 2005 nimetuse saajad ETKA Andras juhatus. Reglement ETKA Andras koduleheküljel www.andras.ee ja maavalitsuse koduleheküljel. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus