Tabivere vallavolikogu uuendas arengukava

 Vallavolikogu esimees  Kajar Lember märkis, et seoses Tabivere Valla Kultuuri ja Vaba Aja Arendamise Sihtasutuse loomise ning MTÜ Tabivere Rahvaspordiklubi  eduka tegutsemisega otsustati arengukavas kultuuriteema märksa põhjalikumalt ja konkreetsemalt lahti kirjutada.

“Omavalitsuse arengukava vajas täiendamist ka seetõttu, et varem ühtse struktuuri moodustanud Tabivere sotsiaalkeskus ja lasteaed töötavad alates möödunud kuust eraldi asutustena. Ümberkorralduse tingis asjaolu, et muutunud seadused ei võimalda enam kinnitada sotsiaalkeskuse koosseisu kuuluva lasteasutuse õppekava,” ütles Kajar Lember, kelle sõnul leiab uuendatud arengukavas käsitlemist ka omavalitsuse rolli suurenemine Elistvere loomapargi arendamisel.

“Vallal on koostatud projektitaotlus, et alustada loomapargis asuva kunagise mõisa aida restaureerimist. See hoone on plaanis kohandada mitmekesiste funktsioonidega looduskeskuseks. Tööde  maksumusest on veel vara rääkida, kuid see arv võib kujuneda kaheksakohaliseks,” teatas volikogu esimees.

Arengukavasse lisati ka punkt Kalevipoja kujude paigaldamisest maakonna piirile ja infostendide paigaldamisest valla olulisemate turismiobjektide ning vaatamisväärsuste juurde.

“Täiendasime ka arengukava lisaks olevat investeeringute kava, kust oli siiras rõõm ka mõningad read maha võtta ? põhjusel, et need objektid on juba valminud,? ütles volikogu esimees rahulolevalt.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus