Tabivere tahab Tartumaale

Tabivere vallavanem Tarmo Raudsepp ütles, et rahvaküsitluse järgi soovib 90 protsenti Tabivere valla elanikest ühineda Tartumaale.

Tänavu märtsis tegi Tabivere vallavolikogu ka vastava ettepaneku Tartu vallavolikogule. Tartu vald on palunud Tabiverele vastamiseks kaks kuud ajapikendust.

Praegu on Tabivere vald töötanud koos Torma, Palamuse, Saare ja Kasepää vallaga kaasa Põhja-Tartumaa omavalitsuse töörühmas. Tarmo Raudsepa kinnitusel öeldakse teisipäeval juhtrühma koosolekul sellele võimalusele kindel “ei” ja omavalitsus keskendub tööle Tartu suunal. Kui ka esialgne vastus tuleb eitav, jätkab Tabivere tööd.

Kui 90 protsenti elanikest soovib liikuda Tartu suunas, kuid  teised omavalitsused, kes läbirääkimisi peavad, ei  näe, et võiks nendega ühineda, siis kuidas edasi toimida. Minister Arto Aas ütles, et sellest oli ka Tartumaal juttu. Loomulikult on tegemist kahetsusväärse olukorrga, kui teised ei võta jutule. Omaalgatuslikus voorus ei juhtugi sellisel juhul midagi ja valitsus peab selle nn sundliitmise teises etapis siiski ära tegema.

Kuidas seda tehakse? Kas vaadatakse maakonnapiiri? Arvestatakse elanike soovi? Naabreid tekib kaks, kumma poole vaadatakse? Arto Aasa sõnul peab ettepanek tulema piirkondlikust komisjonist. Komisjon selgitab välja omavalitsuste seisukohad, teatud tõmbekeskuste analüüsid. Kui 90 protsenti inimestest tahab liikuda ühes suunas, siis see on ministri hinnangul argument. “Tark oleks kokku leppida,” kõlab ministri soovitus.

Tarmo Raudsepa hinnangul tuleks kiiresti välja öelda, milline regioonide tulevik olema saab, sest praegu pärsib see paljudes kohtades ühinemisläbirääkimisi. Kui tänavu 31. detsembriks peab kogu ühinemislepingute pakk laual olema koos volikogu allkirjadega, siis riik ei tohiks tema hinnangul venitada nii tähtsate küsimuse lahendamisega.

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus