Tabivere Gümnaasium tähistab kahte aastapäeva

 

Täna  kogunevad  Tabivere Gümnaasiumi need, kes  kunagi selles koolis õppinud või töötanud, et alustada ajalookonverentsiga ja lõpetada ühise tantsuõhtuga kooli 35. aastapäev. Loomulikult peetakse aktus, kohtutakse kunagiste klasside kaupa, meenutatakse noorusaega. 

 

35 aastane on tegelikult seesama koolihoone, kus praegu haridust jagatakse. Peole on aga oodatud kõik, kes olid kunagi õpilase, õpetaja või mõne muu koolitöötajana seotud selle kandi koolidega. Need olid Voldi, Saadjärve, Raigastvere, Õvanurme ja Kukulinna kool. Sest koos noorevõitu koolihoone sünnipäevaga tähistatakse ka Saadjärve kandis hariduse andmise 320. aastapäeva. 

Juubeliks kogumik

 Tähtpäevaks valmis kogumik “Aegade jäljed”. Selle koostaja, Tabivere Gümnaasiumi emakeeleõpetaja Katrin Roodla on öelnud raamatu sissejuhatuses muu hulgas järgmist.

“Aeg jätab meisse oma jälje. Me kõik oleme oma aja lapsed, oma arusaamade, kommete ja mälestustega. Me sammume oma eluteed, saatjaks kodune kasvatus, vanemate hool, kooliharidus, õpetajate manitsussõnad. Ikkagi kujundame oma elu ise, olgugi et oleme mõjutatud ja suunatud nii paljude inimeste poolt. Kõik, kellega me elus kokku puutume, jätavad meisse jälje – tahame seda või mitte.

***

Aeg jätab jälje ka kooliellu. Erinevate valitsejate ja võimude mõju on koolide ajaloos tuntav ja tajutav. Mõnda kooli aeg hoiab, teist aga tuuseldab ja muserdab, mõne kooli pühib maamunalt sootuks. Mõni aeg soosib koolide teket, teine nende kadumist. Ka Tabivere kool on aegade tuulest räsitud ja tükkidest taas kokku lapitud.

***

Käesolev kogumik püüab jäädvustada mõned jäljed, mis erinevad perioodid on meie kooli ajalukku jätnud.

Siin näevad trükivalgust ajalooline uurimus Tabivere Gümnaasiumi eelkäijate saatusest ja kronoloogia praeguse koolimaja valmimisest ning arengust. Heidame pilgu ka meie maja elule: kuidas käib õppetöö, mida tehakse huviringides, kuidas tegutseb õpilasomavalitsus jne. Sõna saavad ka õpilased, kel on oma kirjutiste ning joonistustega võimalus jätta jälg kooli ajalukku.” 

Tänane kool

2007/2008. õppeaastal õpib Tabivere Gümnaasiumis 207 õpilast ja neid õpetab 26 õpetajat.

Siin on täismõõtmetega võimla ja suur staadion. Spordihoones asuvad raskejõustikusaal, saun ja baar kooli õpilastele ja töötajatele.  On olemas diskosaal. Alates 1995. aastast asub kooli ruumes ka H. Elleri nimelise Tartu Muusikakooli filiaal. Koolis on laulustuudio ja tegutseb õpilaste vokaalinstrumentaalansambel. Laulda saab ka mudilas- ja lastekooris, tantsida peo- ja rahvatantsu.

Soovijail on siin võimalik õppida autojuhtimist ning eksami sooritamise järel saada B-kategooria sõiduki juhitunnistus. 

Aastapäeva logo rinnamärgil

Tabivere Gümnaasiumi vilistlaskogu valis välja ja kinnitas ka gümnaasiumi aastapäeva logo, mis kaunistab aastapäeva rinnamärki.

Parima märgikavandi saamiseks kuulutati õpilastele välja vastav konkurss. Selle võitis IX klassi õpilane Eda Kurik, kellele gümnaasiumi direktor Toivo Punga märgi kooliaasta lõpuaktusel üle andis.

KAIE NÕLVAK 

Tabivere Gümnaasiumi eelkäijad

Äksi  Köstrikool 1687/1688- ?

Äksi Kihelkonnakool 1852-1887

Raigastvere Külakool / Raigastvere Algkool 1775-1970

Muru Külakool / Saadjärve Ministeeriumikool / Saadjärve Algkool / Saadjärve Mittetäielik Keskkool / Saadjärve 7-aastane Kool / Saadjärve 8-kl. Kool / Saadjärve Algkool 1775-1973

Voldi Külakool / Voldi Algkool 1775-1973

Õvanurme Külakool / Õvanurme Algkool 1874-1944

EAÕK Lähte-Kärkna Kihelkonnakooli Tabivere Abikool 1877- 1903

Kukulinna 7-klassiline Kool 1944-1961

 Tabivere Gümnaasiumi nimed

Voldi 8-kl. Kool                         1973-1979

Tabivere 8-kl. Kool                    1979-1984

Tabivere Keskkool                     1984-2003

Tabivere Gümnaasium   alates 2003

 Direktorid 

Lembit Kase                             1973-1975

Helma Kaeval                           1975-1978

Helve Teever                            1978-1988

Alfred Kütt                                1988-1989

Aldo Reisberg                           1989-1995

Andrus Kalju                             1995-1999

Rein Maasild                            1999-2005

direktori kt Reet Rosenberg       2005-2006          

Toivo Punga                             alates 2006

blog comments powered by Disqus