Taas hakatakse valima aasta õppijaid ja koolitajaid

Tunnustamise eemärgiks on väärtustada õppimist ja õpetamist avalikus, era- ja kolmandas sektoris. Aasta õppijad, koolitajad ning koolitussõbralikumad organisatsioonid ja omavalitsused selgitatakse välja nii maakondlikul kui ka üleriigilisel tasandil. Iga maakonna täiskasvanud õppija nädala tugigrupp esitab üleriigiliseks tunnustamiseks kõikidest eelpool nimetatud kategooriatest ühe kandidaadi, kelle hulgast ETKA Andras juhatus valib Eesti parimad.

Oktoobrikuisel Täiskasvanud Õppija Nädalal on traditsiooniks muutunud elukestvat õppimist väärtustav sündmus, kus tunnustatakse aasta õppijat, aasta koolitajat, aasta koolitussõbralikumat organisatsiooni ning aasta koolitussõbralikumat omavalitsust.

Andmed kandidaatide kohta tuleb saata Pille Tutile e-posti aadressil pille@jogevamv.ee või postiaadressil Suur 3, 48306 Jõgeva. Ka lähemat infot konkursi kohta saab Pille Tutilt kas eelpool nimetatud e-posti aadressil või telefonil 521 1967.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus